Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Podkarpackiego

W dniach 10-11 grudnia 2021 roku w Myczkowie odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Podkarpackiego, połączone ze szkoleniem z zakresu Prawa pracy.

Gośćmi spotkania byli Sekretarz Generalny Forum Związków Zawodowych, Pan Bogusław Studencki i Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej FZZ, Pan Zdzisław Gnaciński.

W trakcie posiedzenia zaproszeni goście omówili działania Forum Związków Zawodowych na szczeblu krajowym oraz związane z tym problemy.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Podkarpackiego, Pan Marek Gołda omówił działania Zarządu w warunkach zagrożenia pandemicznego, przedstawił sytuację w Wojewódzkiej Podkarpackiej Radzie Dialogu Społecznego, nawiązał do pikiety pielęgniarek przed Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie. Przewodniczący ZW FZZ podkreślił, że Forum Związków Zawodowych staje się organizacją coraz bardziej rozpoznawalną i wyróżniającą się swoją specyfiką działań.

Podczas posiedzenia nie zabrakło również tematów związanych z bieżącą sytuacją społeczną; podjęto m.in. kwestię obowiązku szczepień pracowników mundurowych oraz służby zdrowia.