Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Zawodowego Celnicy PL

W dniach 10.10 – 13.10. 2021 r. w Gdańsku, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Zawodowego Celnicy PL. Poza obradami, na których Zarząd przedstawił postulaty i skierował je do Ministra Finansów i Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, przewidziano również czas na uroczystości związane z nadaniem Orderu 10-lecia ZZ Celnicy PL dla osób najbardziej zasłużonych, których postawa i działalność jest wsparciem dla związku w walce o dobro funkcjonariuszy i pracowników KAS zarówno w Województwie Pomorskim jak i w całym kraju.

W dniu 11.10.221 r. w Gdańsku, na zaproszenie gospodarzy, przybyli goście: Pan Stanisław Taube, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego, Pan Piotr Strojny, Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów Woj. Pomorskiego, Pan Maciej Węsierski, Przewodniczący Zarządu Oddziałowego Morskiego Oddziału NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Pani Krystyna Maculewicz, Przewodnicząca ZW NSZZ Pracowników Policji oraz Pan Kamil Osipowski, Przewodniczący Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

Przewodniczącą Forum reprezentował członek Prezydium FZZ Pan Stanisław Taube. W uroczystości uczestniczył również Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Pomorskiego Pan Szczepan Kleniewski.

Wszyscy zaproszeni Goście zostali uhonorowani wspomnianym wyżej odznaczeniem oraz usłyszeli wiele ciepłych słów podziękowania.