Posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia

12 kwietnia 2021 roku odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia. W posiedzeniu wziął udział Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia. Spotkaniu przewodniczyła P. Krystyna Ptok (FZZ).

Podczas posiedzenia dyskutowano na temat zwiększenia wydolności systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Przedstawiciel Pracodawców RP – P. Andrzej Mądrala przedstawił prezentację pn. Odbudowa zdrowia. W prezentacji zawarto informacje dotyczące: liczby osób, które wg danych na koniec 2020 roku, korzystały ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego; działalności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej; ilości hospitalizacji oraz wykonanych świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W kolejnej części posiedzenia omówiono kwestię zarządzenia nr 62/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. Przedstawiciel NFZ poinformował, że ww. zarządzenie zostało anulowane za pomocą zarządzenia 64/2021/DSOZ.