„Plan działania” traci na podstawowych zasadach – twierdzi EKZZ

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) docenia działania podjęte przez Komisję Europejską, która proponuje „plan działania” na rzecz luzowania ograniczeń podjętych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19. Jednocześnie krytykuje je za nie przestrzeganie podstawowych zasad  i pominięcie praktycznych aspektów powrotu do pracy. Zdaniem EKZZ w niewystarczający sposób podkreśla się aspekt zdrowia i bezpieczeństwa pracy czy potrzebę zastosowania ścisłych środków zapobiegawczych.
EKZZ prosi Komisję o szybkie rozpoczęcie konsultacji ze związkami zawodowymi i pracodawcami, by odpowiednio zdefiniować zawartość Planu działania.
Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ powiedział: „ Zgadzamy się, że jest potrzeba koordynacji i planowania odchodzenia od restrykcji w ramach Unii Europejskiej, poparta radami specjalistów od zdrowia publicznego. Ale jednocześnie obawiamy się, że Komisja nie bierze pod uwagę wszystkich aspektów jak zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy proponując luzowanie środków ograniczających rozprzestrzenianie się epidemii.
Plan działania UE powinien odnosić się do planów krajowych i planów dla każdego miejsca pracy, powinien być konstruowany we współpracy ze związkami zawodowymi, by zapewniał bezpieczny powrót do pracy tym, którzy ją stracili, którzy pracowali z domu jak i dalej chronił te osoby, które pozostawały w miejscu pracy w czasie kryzysu. Plan powinien także zwracać uwagę na tych, którzy normalnie pracują z domu lub w domach innych osób”.
EKZZ wysyła propozycje do przewodniczących Komisji Europejskiej i Rady, które poprawią Plan działania. Główne żądania EKZZ to:
– muszą być wprowadzone krajowe i zakładowe plany powrotu do miejsca pracy dla tych, którzy czasowo tam nie pracowali lub pracowali z domu, opracowywane wspólnie ze związkami zawodowymi.
– Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy oraz „zasada ostrożności” powinny być punktami przewodnimi dla stopniowego luzowania obecnych ograniczeń dla tych wszystkich, którzy pracowali w czasie kryzysu i tych, którzy teraz będą wracali do pracy.
– inspektorzy pracy powinni wzmocnić środki oceny poziomu BHP w okresie luzowania restrykcji.
– dodatkowo środki, które są podejmowane w „tradycyjnych” miejscach pracy powinny obowiązywać także pracowników pracujących w domu i pracowników platform.
– COVID-19 powinien zostać dołączony do listy wirusów w dyrektywie 2000/54/EC o ochronie pracowników przed czynnikami biologicznymi w pracy.
– dane osobowe i zasady prywatności powinny być respektowane, a pracownicy mają mieć pewność, że są wykorzystywane jedynie zgodnie z ich wolą do identyfikacji, czy mogli mieć kontakt z osobą zarażoną wirusem.
– na każdym etapie powrotu do pracy powinien toczyć się właściwy dialog z udziałem związków zawodowych.