Parlament Europejski popiera silniejszą dyrektywę w sprawie przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć

Kategoria:
Parlament Europejski utorował dziś drogę do działań niezbędnych do zlikwidowania 13% różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Europie.
 
Posłowie do PE głosowali za przyjęciem sprawozdania w sprawie dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć, która zawiera następujące poprawki do projektu Komisji Europejskiej:
 
  • Ochrona praw związkowych pracownic, zapewniająca możliwość zbiorowych negocjacji w sprawie równych wynagrodzeń
  • Środki służące realizacji zasady równej płacy za pracę o tej samej wartości
  • Zakaz stosowania klauzul o tajemnicy płacowej
 
EKZZ dziękuje posłom sprawozdawcom za to ważne sprawozdanie i wzywa do szybkiego przyjęcia ulepszonej dyrektywy przez Komisję i Radę.
 
Zastępca Sekretarza Generalnego ETUC Esther Lynch powiedziała:
 
„To głosowanie jest ważnym krokiem w kierunku urzeczywistnienia zasady równej płacy za pracę o tej samej wartości. Równość płac jest zapisana w traktatach europejskich od 1957 r., ale kobiety nadal otrzymują do 800 euro miesięcznie mniej niż mężczyźni za pracę o tej samej wartości, a różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn nie zniknie bez zdecydowanego działania aż do następnego stulecia.
 
Najwyższy czas wywiązać się z obietnicy równej płacy, a to będzie wymagało coś więcej niż półśrodki proponowane przez Komisję Europejską, dlatego ważne jest, aby ulepszenia wprowadzone przez Parlament Europejski zostały uwzględnione w dyrektywie.
 
Skończą z tajemnicą płacową, która pozwala, by uprzedzenia pozostały niekwestionowane i umożliwią kobietom zlikwidowanie zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć poprzez zrzeszanie się w związkach zawodowych, aby wspólnie negocjować równe płace”.
 
Uwagi
 
Women paid €800 less than men for same work
 
EU gender pay gap won’t end until 2104 without action