Opłaty za mieszkanie to ponad 40% płacy minimalnej w 11 państwach UE

Kategoria:

Pracownicy z płacą minimalną w 11 państwach członkowskich UE wydają co najmniej 40% swoich dochodów na czynsz, jak pokazują nowe badania opublikowane przed głosowaniem Parlamentu Europejskiego w tej sprawie.

Z kolei w pięciu krajach osoby pracujące w pełnym wymiarze godzin wydają niewiele mniej niż połowę swoich zarobków na opłacenie żywności, ogrzewania i transportu. W kolejnych pięciu czynsz stanowi od 41% do 48% ich płacy.

Wyniki wskazują, że ustawowe płace minimalne w całej UE są niewystarczające i sprawiają, że pracownicy nie mogą sobie pozwolić na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania. W 20 państwach członkowskich ustawowa płaca minimalna jest ustalona poniżej unijnego progu zagrożenia ubóstwem (60% mediany płacy krajowej), a także poniżej 50% średniej płacy.

 
Państwo
 
Średni miesięczny koszt czynszu mieszkania dwupokojowego
 
Miesięczna płaca minimalna w euro
 
Średni czynsz jako % miesięcznej ustawowej płacy minimalnej
 
Bułgaria
 
152
 
286
 
53
 
Chorwacja
 
207
 
497
 
42
 
Czechy
 
145
 
504
 
29
 
Estonia
 
260
 
540
 
48
 
Francja
 
487
 
1,521
 
32
 
Niemcy
 
458
 
1,516
 
30
 
Grecja
 
269
 
586
 
46
 
Węgry
 
211
 
424
 
50
 
Irlandia*
 
784
 
1,613
 
49
 
Łotwa
 
139
 
430
 
32
 
Litwa
 
139
 
555
 
25
 
Luxembourg
 
1064
 
2,089
 
51
 
Malta
 
153
 
761
 
20
 
Holandia
 
588
 
1,615
 
36
 
Polska
 
222
 
506
 
44
 
Portugalia
 
301
 
600
 
50
 
Rumunia
 
174
 
429
 
41
 
Słowacja         
 
147
 
520
 
28
 
Słowenia
 
240
 
886
 
27
 
Hiszpania
 
489
 
900
 
54
 
 
 
Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie płacy minimalnej. Ale w obecnej formie nadal dyrektywa pozwala na ustalanie ustawowych płac minimalnych poniżej granicy ubóstwa. Adekwatność ustawowych płac minimalnych musi uwzględniać rzeczywiste koszty utrzymania i potrzebne są silniejsze środki wspierające rokowania zbiorowe. Będą to jedne z poprawek popieranych przez EKZZ, które zostaną rozpatrzone przez Komisję Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego 11 listopada.
 
 
Zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ Esther Lynch powiedziała:
 
„Kiedy czynsz stanowi połowę twojej pensji, stajesz przed bardzo trudnymi wyborami w kwestii innych podstawowych kosztów utrzymania: czy wyłączysz ogrzewanie na zimę, pomijasz posiłki, kupujesz jedzenie złej jakości, czy wysyłasz dzieci do szkoły w zniszczonych butach i ubraniu?
 
Przed tymi niemożliwymi wyborami stają dziś miliony ludzi pracujących w pełnym wymiarze godzin w całej Europie – opiekunowie, sprzątaczki, kasjerzy i inni niezbędni pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez pandemię. Jest to niedopuszczalne i niweczy cały sens płacy minimalnej. Wzywamy posłów do Parlamentu Europejskiego, aby zapewnili, że płace minimalne nigdy nie doprowadzą pracowników do życia  w ubóstwie i aby wsparli układy zbiorowe jako najlepszy sposób na osiągnięcie naprawdę sprawiedliwych wynagrodzeń
 
Uwagi:

Średni czynsz obliczył Europejski Instytut Związków Zawodowych na podstawie danych z 2019 roku z unijnego badania dochodów i warunków życia
 
Dane płacowe za 2019 r. z Bazy Płac Minimalnych WSI
 
*Dane z Irlandii pochodzą z 2018