Opinia FZZ do projektu ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów