Opinia Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 9 lutego 2023 r. o sporach zbiorowych pracy