Opinia Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy o kasach zapomogowo- pożyczkowych