Opinia Forum Związków Zawodowych do komisyjnego projekty ustawy: O zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych