Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej kosztów poniesionych na ochronę prawną, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów