Odpowiedź sekretarza generalna EKZZ Luca Visentini na orędzie o stanie Unii

„Ursula von der Leyen perfekcyjnie opisała europejski problem niskich wynagrodzeń jednak bez wyraźnego wskazania jego rozwiązania, jakim jest zniesienie płacy minimalnej często poniżej progu ubóstwa i prawo do układów zbiorowych dla wszystkich.
 
Przewodnicząca Komisji Europejskiej powiedziała, że jest poważnym adwokatem układów zbiorowych. Ale my chcielibyśmy usłyszeć jaki ma plan konkretnych działań, które pomogą 76 milionom pracowników dzisiaj wykluczonym z dobrodziejstw układów zbiorowych i co za tym idzie z możliwości otrzymywania godnego wynagrodzenia.
 
Przewodnicząca wysłała także wyraźny sygnał do państw członkowskich, że ożywienie gospodarcze dopiero się zaczyna, a wsparcie dochodów dla 40 milionów pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin nie powinno być przedwcześnie wycofywane.
 
Liczyliśmy, że usłyszymy też więcej o potrzebie ochrony socjalnej dla wszystkich, o zwalczaniu prekariatu i pełnym wdrożeniu Europejskiego Filara Spraw Socjalnych, o co prosiliśmy Komisję wcześniej, by włączyła te wątki do programu NextGeneration EU.
 
Popieramy decyzję o ustanowieniu nowego celu redukcji gazów cieplarnianych o 55% do roku 2030, ale pod warunkiem, że będzie temu towarzyszyć polityka sprawiedliwej transformacji oraz odpowiednie finansowanie, które pomoże dojść do tego celu w sposób uczciwy wobec pracowników”.
 
 
 
Adnotacje: