Odpowiedź na stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie SURE czyli systemu pracy w skróconym wymiarze czasu

Luca Visentini, Sekretarz Generalny EKZZ powiedział:

„Jesteśmy wdzięczni, że Komisja Europejska wysłuchała naszego postulatu, by w formie szybkiej ścieżki uruchomić SURE – program reasekuracji dla bezrobotnych i wsparcia dla środków o pracy w skróconym wymiarze czasu.

Sytuacja ludzi pracy dotkniętych kryzysem COVID-19 pogarsza się z godziny na godzinę i ostatnia rzecz jakiej Europa potrzebuje w środku tego dramatycznego wydarzenia to masowe bezrobocie i kolejny kryzys gospodarczy.

Mechanizm SURE powinien pomóc w finansowaniu pracy w skróconym wymiarze i rekompensat zarobków, co już mam miejsce w wielu państwach i co powinno pomóc uniknąć zwolnień i dać gwarancję pracownikom, że będą otrzymywać swoje wynagrodzenia.

Jednocześnie prosimy Komisję Europejską, by zapewniła, że te rozwiązania zostaną przyjęte we wszystkich państwach członkowskich i że to wsparcie będzie rozciągnięte na wszystkie grupy zawodowe, w tym na samozatrudnionych we wszystkich sektorach i w firmach każdej wielkości.

Ten mechanizm musi być porządnie finansowany, by spowodował rzeczywistą zmianę, ale do tego potrzebny jest też szybko wspólny instrument dotyczący długu. Wzywamy Eurogroup i Radę Europejską, by podjęły szybko konieczne decyzje, tak by SURE szybko wszedł w życie. Pracownicy nie mogą dłużej czekać”.

Dokumenty:

List Luchi Visentiniego do Ursuli von der Leyen, w którym wzywa do szybkiego przyjęcia SURE

Analiza EKZZ dotyczą wprowadzenie w 18 państwach UE system pracy w skróconym wymiarze czasu