Ochrona przed azbestem może uratować 90 000 istnień ludzkich rocznie

 
Odpowiadając na wynik głosowania w Parlamencie Europejskim nad raportem Villumsena w sprawie ochrony pracowników przed azbestem, zastępca sekretarza generalnego EKZZ Claes-Mikael Ståhl powiedział:
 
Nikt nie powinien umrzeć z powodu swojej pracy. Jednak ponad 100 000 osób nadal co roku w Europie traci życie z powodu raka związanego z pracą, a za ponad połowę tych zgonów odpowiada azbest. Robotnicy budowlani, górnicy, strażacy i pracownicy zajmujący się usuwaniem odpadów byli wśród osób najbardziej narażonych na zachorowanie na raka płuc z powodu kontaktu z azbestem, ale powszechne stosowanie tego materiału w budynkach oznacza, że zmarło również wielu nauczycieli i pracowników biurowych.
 
Ten cichy zabójca był tolerowany zbyt długo, więc związki zawodowe są zadowolone, że Parlament Europejski poparł środki ochrony, które mogą uratować do 90 000 istnień ludzkich rocznie po kampanii prowadzonej przez EFBWW (Europejska Federacja Pracowników Budownictwa i Stolarzy) . Wzywamy Komisję Europejską i Radę UE do wprowadzenia tych środków ochrony w życie tak prędko jak to możliwe. Komisja usunęła azbest z własnych biur w połowie lat 90., więc nie jest w porządku, że problem nadal powinien być tolerowany w miejscach pracy innych osób.
 
To ważny, pierwszy krok w kierunku zakończenia skandalu z rakiem, na który można zachorować w pracy. Jednak nadal nie ma limitów narażenia w miejscu pracy dla 23 substancji rakotwórczych wysokiego ryzyka, podczas gdy limity dla kolejnych 27 czynników rakotwórczych są często zbyt wysokie, aby chronić pracowników przed nowotworami, które mogą być śmiertelne lub powodować problemy z reprodukcją. Nadszedł czas, aby Komisja połączyła swoją retorykę dotyczącą walki z rakiem z działaniem”.
 
Uwagi:
 
List wysłany przez związki zawodowe do posłów PE: https://www.efbww.eu/news/asbestos-efbww-sends-letter-to-meps/2689-a

 
Stanowisko EKZZ w sprawie strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2027: https://www.etuc.org/en/document/etuc-position-eu-strategic-framework-health-and-safety-work-2021-2027