Niskie zarobki powodujące exodus pracowników opieki

EKZZ wzywa do inwestycji i uczciwych wynagrodzeń w sektorze opieki po tym, jak nowy raport ujawnił, że sektor został dotknięty exodusem pracowników od czasu wybuchu pandemii.
 
Według Europejskiego Związku Usług Publicznych EPSU w latach 2019-2021 ponad 400 000 pracowników opieki opuściło sektor.
 
W dzisiejszy Światowy Dzień Działań na rzecz Opieki, EKZZ wzywa UE do:
 
  1. zabiegania na rzecz inwestycji w opiekę
– poprzez „Europejską Strategię Opieki” obiecaną przez przewodniczącą von der Leyen, oraz
 
– Zalecenia gospodarcze i społeczne UE („semestr”) oraz przegląd zasad polityki gospodarczej UE (niedawno wznowiony „przegląd zarządzania gospodarczego”) stymulujących zwiększenie inwestycji publicznych w opiekę
 
  1. Umożliwienia związkom zawodowym wspólnego negocjowania sprawiedliwych warunków płacy i pracy dla głównie kobiet i nisko opłacanych pracowników opieki – poprzez przyjęcie silnych dyrektyw w sprawie adekwatnej płacy minimalnej i rokowań zbiorowych oraz przejrzystości płac.
Sekretarz Konfederacji EKZZ Liina Carr powiedziała:
 
„Oszczędności i prywatyzacja pozostawiły sektor opieki w niebezpiecznym stanie już przed pandemią, a COVID tylko dodał ogromne obciążenia.
 
UE wyznaczyła cele dotyczące wydatków na odbudowę w zakresie ekologii i cyfryzacji, ale nie ma celu w zakresie wydatków socjalnych. Wydaje się, że państwa członkowskie wykorzystują pewne fundusze naprawcze na opiekę zdrowotną, ale w dużej mierze zaniedbują inwestowanie w opiekę długoterminową i opiekę nad dziećmi. UE musi wykorzystać szanse, jakie ma teraz, aby stworzyć sektor opieki godny tego miana”.
 
Zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ Esther Lynch powiedziała:
 
„Płace i warunki pracowników opieki muszą ulec poprawie. Kobiety stanowią 76% spośród 49 milionów pracowników opieki w UE, wykonując niezbędne, ale słabo płatne i niepewne prace, aby opiekować się naszymi bliskimi.
 
Praca opiekuńcza jest wymagająca fizycznie i emocjonalnie, a jednocześnie jest rażąco niedoceniana. Dwie dyrektywy, które obecnie przechodzą przez instytucje UE, muszą umożliwiać układy zbiorowe między związkami zawodowymi a pracodawcami, aby zapewnić pracownikom opieki wynagrodzenie, którego potrzebują i na które zasługują.
 
EKZZ wierzy, że opieka nad osobami starszymi, dziećmi w wieku przedszkolnym oraz osobami z długoterminowymi potrzebami, takimi jak osoby niepełnosprawne, to nie tylko koszt ekonomiczny, to obowiązek społeczny i moralny”.