Niskie płace powodują, że 3 mln pracowników może nie mieć ogrzewania

Niskie zarobki oznaczają, że prawie trzy miliony ludzi nie może sobie pozwolić na ogrzewanie swoich domów pomimo posiadania zatrudnienia. Analiza danych UE dla EKZZ wykazała, że ceny energii w całej Europie gwałtownie rosną.

Pierwszego dnia jesieni i zbliżającej się zimy 15% ubogich pracujących w Europie nie będzie w stanie włączyć ogrzewania – co odpowiada 2 713 578 osobom w całej Europie.

Ta sytuacja pogorszyła się w kilkunastu państwach członkowskich UE w ciągu ostatniej dekady, a obecnie gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej w Europie grozi pogrążeniem się jeszcze większej liczby pracowników w ubóstwie energetycznym.

Najwyższy odsetek ubogich pracujących, których nie stać na ogrzewanie (pełne wyniki w tabeli 1)

Cypr – 45,6

Bułgaria – 42,8

Litwa – 34,5

Portugalia – 30,6

Grecja – 28,7

Włochy – 26,1

Najwyższy procentowy wzrost liczby pracujących ubogich, których nie stać na ogrzewanie od 2009 r. (pełne wyniki w tabeli 2)

Chorwacja – 16,5

Cypr – 10

Litwa – 7,9

Słowacja – 7,8

Hiszpania – 6

Włochy – 5,2

Podwyżki cen energii sprawiają, że zdecydowane działania UE w zakresie wynagrodzeń są jeszcze pilniejsze.

Związki zawodowe wzywają Parlament Europejski do zabezpieczenia pracowników przed ubóstwem energetycznym poprzez wprowadzenie „progu przyzwoitości” do projektu dyrektywy UE w sprawie płacy minimalnej, która zapewniłaby, że ustawowe płace minimalne gwarantowałyby przyzwoity standard życia i nigdy nie byłyby niższe niż 60% mediany wynagrodzenia i 50% średniego wynagrodzenia dowolnego państwa członkowskiego.

Obecnie 20 państw członkowskich UE ma ustawowe płace minimalne poniżej tego poziomu i obecny projekt dyrektywy UE w sprawie płacy minimalnej nie zmieni tego stanu.

Niezbędne są również poprawki w celu zwiększenia liczby pracowników objętych układami zbiorowymi w całej Europie, co jest najlepszym sposobem na osiągnięcie naprawdę sprawiedliwego wynagrodzenia.

Zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ Esther Lynch powiedziała:

„W Europie są miliony nisko opłacanych pracowników, którzy muszą wybierać między ogrzewaniem domu lub odpowiednim wyżywieniem rodziny lub płaceniem czynszu pomimo pracy w pełnym wymiarze godzin. To jest niedopuszczalne i niweczy cały sens płacy minimalnej.

„Niestety, rosnące ceny energii oznaczają, że tej zimy jeszcze więcej osób staje przed powrotem z długiej pracy w dzień lub w nocy do zimnego domu, a ich dzieci odrabiają lekcje w niskiej temperaturze.

Czas, aby Europa wytyczyła granicę, dopilnowała, aby płace minimalne nigdy nie budziły obaw pracowników o włączenie ogrzewania i podniosły poziom rokowań zbiorowych jako najlepszy sposób na naprawdę uczciwe płace”.

UWAGI:

Liczby oparte są na mikrodanych Eurostatu przeanalizowanych przez Europejski Instytut Związków Zawodowych.

Dane dotyczą tylko liczby pracowników, którzy zarabiają mniej niż 60% krajowej mediany ekwiwalentnego dochodu. Jest to niedoszacowanie rzeczywistej liczby pracujących ubogich, która powinna obejmować również tych, którzy zarabiają poniżej 50% średniej płacy krajowej.

Tabela 1 

Państwo

% biednych pracowników, których nie stać na ogrzewanie

Liczba biednych pracowników, których nie stać na ogrzewanie

Cypr

45.6

14,398

Bułgaria

42.8

129,990

Litwa

34.5

35,371

Portugalia

30.6

157,612

Grecja

28.7

122,323

Włochy

26.1

833,311

Chorwacja

16.5

15,902

Hiszpania

15.7

391,186

Rumunia

15.1

193,990

Francja

13.3

298,665

Słowacja

13.2

16,961

Łotwa

11.3

9,241

Irlandia

9.8

10,108

Malta

9.8

1,620

Czechy

8.4

16,224

Belgia

8.4

21,680

Niemcy

7.9

23,7482

Węgry

6.8

25,843

Polska

6.5

113,898

Holandia

6.5

32,027

Słowenia

4.4

2,071

Luksemburg

3

1,017

Finlandia

2.9

2,237

Estonia

2.8

1,947

Austria

2.5

7,899

EU27 średnio

15

2,713,578 


Tabela 2

Państwo

Procentowy wzrost odsetka ubogich pracujących, którzy nie mogą ogrzać domu od 2009 r.

Chorwacja

16.5

Cypr

10.1

Litwa

7.9

Słowacja

7.8

Hiszpania

6

Włochy

5.2

Irlandia

4.9

Holandia

2.2

Luksemburg

1.6

Estonia

1.6

Finlandia

0.1