Nierówne płace oznaczają, że ceny energii najbardziej uderzają w kobiety

Równa płaca jest teraz potrzebna bardziej niż kiedykolwiek, ponieważ nowe badania pokazują, że wzrost cen energii najbardziej dotyka kobiety, zauważa EKZZ w Dniu Równej Płacy 2022.
Według nowego badania Eurofound, samotne matki i samotne kobiety częściej niż jakakolwiek inna grupa mają problemy z opłaceniem rachunków za media.
Okazało się, że 44% samotnych matek i 31% samotnych kobiet przewiduje trudności z pokryciem kosztów energii w ciągu najbliższych trzech miesięcy. To dla porównania 26% samotnych mężczyzn.
Liczby pokazują rzeczywisty wpływ na kobiety 13-procentowej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Europie oraz podkreślają potrzebę podjęcia pilnych działań na szczeblu krajowym i unijnym, aby uchronić je przed kryzysem.
Kryzys związany z kosztami życia utrudnia kobietom ucieczkę przed nadużyciami i przemocą domową, ponieważ są one finansowo związane z często agresywnymi partnerami i nie mogą żyć z jednego dochodu.
EKZZ wzywa do realizacji sześciopunktowego planu, który obejmuje:
– Podwyżki płac, aby sprostać rosnącym kosztom życia
– Limity cen energii
– Płatności awaryjne dla tych, którzy mają największe problemy z opłaceniem rachunków
– Zakaz odłączania energii
– wprowadzenie podatków od nadmiernych zysków osiąganych przez gigantów energetycznych
Zastępca sekretarza generalnego EKZZ, Esther Lynch, powiedziała:
„Tak jak kobiety były nadreprezentowane na pierwszej linii walki z  Covid, tak teraz kobiety są najbardziej dotknięte kryzysem kosztów utrzymania z powodu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.
Kobiety częściej wykonują nisko płatną pracę z powodu niedoceniania pracy wykonywanej głównie przez nie i częściej pracują w niepełnym wymiarze godzin, ponieważ w przeważającej mierze ponoszą ciężar obowiązków opiekuńczych.
Wiele kobiet już walczyło o podstawowe środki do życia z powodu nierównych wynagrodzeń, a teraz kryzys związany z kosztami życia doprowadził je do poważnego ubóstwa. Mówimy o prawie połowie samotnych matek, które nie będą mogły sobie pozwolić na ogrzanie siebie lub swoich dzieci tej zimy.
Będzie wiele ciepłych słów w dniu Równej Płacy, ale kobiety potrzebują, aby politycy zapewnili ciepłe domy poprzez podwyżki płac, awaryjne płatności za paliwo i pułapy cen energii”.