Nie będzie takich samych płac bez wzrostów w płacach minimalnych

Ponieważ kobiety zarabiają o 14,1% mniej niż mężczyźni, EKZZ ostrzega, że nie można osiągnąć równej płacy, chyba że płaca minimalna zostanie podniesiona, a wartość pracy wykonywanej przez kobiety zostanie ponownie oceniona.

Ostrzeżenie pojawia się w związku z obchodzonym w UE Dniem Równych Płac 10 listopada, zaledwie dzień przed głosowaniem w Komisji Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego nad propozycjami wzmocnienia proponowanej dyrektywy UE w sprawie adekwatnych płac minimalnych, a proponowana dyrektywa UE w sprawie przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć jest poddawana właśnie analizie przez komisje Parlamentu Europejskiego.

Wzrost płac minimalnych do 60% mediany i 50% średniej zmniejszyłby różnicę w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn o:

  • 25% w Rumunii

  • 19% w Grecji

  • 12% w Polsce

  • 11% w Słowacji

  • 10% w Hiszpanii i Luksemburgu

Esther Lynch, Zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ, powiedziała:

„Wiele kobiet jest uwięzionych w słabo płatnych i niedocenianych miejscach pracy. W wielu przypadkach prace są źle opłacane, ponieważ wykonują je głównie kobiety. Kobiety stanowią 76% z 49 milionów pracowników szeroko rozumianej opieki w UE. Opiekunowie są źle opłacani, mimo że praca jest wyczerpująca fizycznie i emocjonalnie oraz wymaga dużej cierpliwości i umiejętności społecznych.

Decydenci UE mają wybór –mogą podjąć zdecydowane działania, aby zniwelować różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, albo mogą wiecznie lamentować w Dniu Równych Płac. UE ma teraz możliwość zlikwidowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Można to zrobić poprzez przyjęcie dyrektywy w sprawie przejrzystości płac, która upoważnia pracownice do ponownej oceny wartości ich pracy, a związki zawodowe do zbiorowego negocjowania podwyżek płac, a także poprzez przyjęcie dyrektywy o adekwatnych płacach minimalnych, która podnosi te płace minimalne do progu przyzwoitości i usuwa przeszkody do rokowań zbiorowych. To podwójna szansa, która w najbliższym czasie się nie powtórzy”.


Uwagi

 Ponad czterdziestu eurodeputowanych ze wszystkich głównych partii podpisało zobowiązanie do pracy na rzecz wzmocnienia dyrektywy w sprawie przejrzystości płac, w tym poseł sprawozdawca i kontrsprawozdawca.

https://www.etuc.org/en/document/equal-pay-needs-trade-unions-sign-pledge