Nadzwyczajne posiedzenie narodowych Rad Dialogu Społecznego UE i podobnych instytucji, 3 marca 2022r.

W dniu 3 marca 2022 r. w Centrum Dialogu Społecznego „Dialog” odbyło się Nadzwyczajne posiedzenie narodowych Rad Dialogu Społecznego UE i podobnych instytucji.

Forum Związków Zawodowych reprezentował p. Jan Polaczek.

Posiedzenie otworzył p. Thierry Baudet – Przewodniczący CESE ( Rada Ekonomiczn0-Społeczn0-Środowiskowa we Francji), który powiedział, że brutalna inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę, która miała miejsce dwa dni temu, pogrążyła nasz kontynent w jednym z najważniejszych kryzysów geopolitycznych od czasu zakończenia II wojny światowej. Podkreślił, że nie możemy pozwolić sobie na bierność, oglądając materiały filmowe z Kijowa i innych ukraińskich miast. Zaznaczył, że być może nasze instytucje nie są w stanie położyć kresu temu konfliktowi, ale że mamy obowiązek wspólnie wyrażać solidarność europejskich społeczeństw obywatelskich z Ukrainą i narodem ukraińskim, którego niepodległość i wolność są obecnie naruszane.

W spotkaniu wzięły udział instytucje dialogu społecznego z 18 krajów w tym przedstawiciele Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (m.in. p. Janusz Pietkiewicz reprezentujący stronę pracodawców, Pracodawcy RP).

W trakcie spotkania padła inicjatywa stworzenia wspólnego stanowiska Narodowych Rad Dialogu Społecznego potępiającego atak na niepodległą Ukrainę.

Przedstawiciele Polski i Rumunii zabrali głos pierwsi ze względu na to, że są bezpośrednimi sąsiadami Federacji Rosyjskiej.

P. Maciej Witucki (Konfederacja „Lewiatan”) powiedział, że ponad 500.000 uchodźców z Ukrainy przekroczyło granicę Polski. Powiedział, że Radę Dialogu Społecznego czeka trudna praca gdyż to właśnie do Polski każdego dnia przybywa ok. 100.000 migrantów z Ukrainy. Poinformował, że Prezydium Rady Dialogu Społecznego wydało Komunikat Prezydium RDS w związku z atakiem Rosji na Ukrainę w którym Rada potępiała działania Rosji i jej atak na niepodległą Ukrainę. Dodał, że wspólne stanowisko powinno potępiać Rosję i domagać się zaprzestania działań wojennych, a ponadto powinno zawierać apel jedność wobec sankcji wymierzonych w Rosję w ramach Unii Europejskiej. W stanowisku powinna znaleźć się też wzmianka o poparciu dla rządu Ukrainy.

Polska strona związkowa podkreślała, że najważniejszym zadaniem stojącym przed RDS jest włączenie pracowników z Ukrainy na polski rynek pracy i przejrzyste regulacje na rynku pracy. Podkreślono, że nie będzie to możliwe bez wsparcia społeczeństwa obywatelskiego Europy i instytucji dialogu.

Przedstawiciele narodowych Rad Dialogu Społecznego UE ustalili, że do 4 marca br. gotowe będzie wstępne wspólne stanowisko narodowych Rad Dialogu Społecznego UE. 7 marca br. narodowe Rady Dialogu Społecznego UE postarają się opublikować ostateczne wspólne stanowisko w tej sprawie.