Mazzucato i Piketty popierają silniejsze unijne prawo dotyczące płac

Dwóch czołowych europejskich ekonomistów popiera apele o przyjęcie dyrektywy UE w sprawie odpowiednich minimalnych wynagrodzeń jako kluczowej części pakietu ułatwiającego wychodzenie z kryzysu Covid.
Dobrze się złożyło, że akurat teraz, gdy zaczyna się szczyt społeczny UE w Porto, pojawił się list otwarty podpisany przez profesorów Marianę Mazzucato i Thomasa Piketty’ego, w którym czytamy, że dyrektywa stanowi „zmianę paradygmatu” w polityce Komisji Europejskiej w porównaniu z odpowiedzią na kryzys finansowy.
Przyjmując dyrektywę z zadowoleniem, ekonomiści argumentują, że poparcie płacy minimalnej ustawodawstwem rzeczywiście zapewniłoby, że osoby pracujące nie będą już żyć poniżej progu ubóstwa.
List, podpisany także przez innych wybitnych ekonomistów z całej Europy, kończy się następująco:
Proponowana dyrektywa jest krokiem we właściwym kierunku, ale potrzebne są silniejsze środki, aby zagwarantować poszanowanie prawa związków zawodowych do układów zbiorowych w celu negocjowania lepszych wynagrodzeń i warunków dla pracowników oraz podniesienia ustawowych płac minimalnych do poziomu zapewniającego co najmniej przyzwoity poziom życia. Odpowiednie płace minimalne i silne negocjacje zbiorowe są dobre nie tylko dla ludzi, ale także dla gospodarki”.
Obecnie ustawowe płace minimalne w 20 państwach członkowskich UE są tak niskie, że zmiany których domagają się związki zawodowe, pociągnęłyby za sobą bardzo znaczące podwyżki płac dla ponad 24 milionów pracowników.
Ubóstwo pracujących rośnie również w Europie w wyniku utraty przez co najmniej 3 miliony osób korzyści wynikających z negocjowanych w układach zbiorowych płac i warunków pracy od 2000 r. Dowody wskazują, że kraje o niskim poziomie pracowników objętych rokowaniami zbiorowymi mają najniższe zarobki.
Posłowie współsprawozdawcy z Parlamentu Europejskiego, wspierani przez związki zawodowe, a obecnie czołowych ekonomistów, złożyli poprawki mające na celu wzmocnienie dyrektywy, które obejmują:
– wprowadzenie „progu przyzwoitości”, który zapewni, że ustawowa płaca minimalna nie może być niższa niż 60% mediany wynagrodzenia i 50% średniej płacy w państwach członkowskich
– Zapewnienie, że zamówienia publiczne są udzielane tylko firmom, które szanują prawo pracowników do wstąpienia do związku zawodowego i do rokowań zbiorowych.
– Zapewnienie związkom zawodowym prawa dostępu do miejsc pracy i ochrony przed niszczeniem związków przez pracodawców.
EKZZ otrzymała również poparcie od profesora Jamesa K. Galbraitha, który powiedział:
Jako ekonomista i badacz systemów porównawczych mogę kategorycznie powiedzieć, że kraje i regiony z wysokimi płacami minimalnymi, silnymi związkami i standardami pracy mają lepsze wyniki gospodarcze, w tym niższe bezrobocie, niż te, którym tego  brakuje. Zawsze mocno wspierałem działania mające na celu podniesienie płacy minimalnej i wzmocnienie praw pracowniczych w Stanach Zjednoczonych ”.
Wielu najbardziej szanowanych ekonomistów w Europie mówi głośno i wyraźnie, że wzrost płac minimalnych jest dobry dla gospodarki ”- powiedziała Esther Lynch, zastępca sekretarza generalnego EKZZ. „ To ważne przesłanie dla UE i państw członkowskich w chwili, gdy w Parlamencie Europejskim dyskutowana jest dyrektywa w sprawie odpowiednich minimalnych wynagrodzeń i kiedy UE odbywa swój pierwszy od wielu lat szczyt społeczny.
Pełna lista sygnatariuszy listu:
 • Prof. Mariana Mazzucato, Professor in the Economics of Innovation and Public Value, Founding Director, Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP), University College London (UCL), Italy/UK
 • Prof. Thomas Piketty, Professor at the EHESS and at the Paris School of Economics, Co-director, World Inequality Lab/World Inequality Database, France
 • Prof. Sebastian Dullien, Research Director, Macroeconomic Policy Institute, IMK, Hans-Böckler-Stiftung, Professor for International Economics, HTW Berlin – University of Applied Sciences, Germany
 • Prof. Paul De Grauwe, John Paulson Chair in European Political Economy, European Institute, London School of Economics, Belgium/UK
 • Prof. Thorsten Schulten, Head of the Collective Agreements Archive of the Economic and Social Research, WSI, Hans-Böckler-Stiftung, Honorary Professor at the University of Tübingen, Germany
 • Lord Meghnad Desai, Economist, House of Lords, UK
 • Michel Husson, Economist, IRES, France
 • Prof. Ozlem Onaran, Professor of Economics, Co-Director of Institute of Political Economy, Governance, Finance and Accountability, University of Greenwich, UK
 • Prof. Mario Pianta, Professor of Economic Policy, Scuola Normale Superiore, Florence, Italy
 • Prof. Julie Froud, University of Manchester, Professor of Financial Innovation is a member of the Organisations and Society subject group in the People, Management and Organisations division of MBS, UK
 • Dr Dirk Ehnts, Economist, Technical University of Chemnitz, Germany
 • Dr Tom McDonnell, Co-director, Nevin Economic Research Institute, Dublin, Ireland
 • Dr Philipp Heimberger, Economist, Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, Austria
 • Dr Dario Guarascio, Deparment of economics and law – Sapienza University of Rome, Italy
 • Dr Christos Pierros, Post-doctoral researcher, University of Athens and Senior Researcher INE GSEE, Greece
 • Dr Jorge Uxó, Associate professor, University of Castilla – La Mancha, Spain
 • Dr Angelo Salento, Associate professor of Economic sociology and Sociology of work, University of Salento, Italy