List od nowej p.o. Sekretarz Generlanej EKZZ Esther Lynch po wyborze Luca Visentiniego na funkcję Sekretarza Generalnego MKZZ

Kategoria:

Do członków Komitetu Wykonawczego

Do organizacji członkowskich 

Drodzy Koledzy,

Dziś jest mój pierwszy dzień jako pełniącej obowiązki Sekretarza Generalnego EKZZ. To niesamowity zaszczyt przewodzić i służyć ruchowi związkowemu.

Jak wiecie, obejmuję to stanowisko do czasu spotkania Komitetu Wykonawczego w grudniu br.. Zacznę od podziękowania Luce za jego przywództwo i poświęcenie w ciągu ostatnich ośmiu lat. Luca ma imponującą listę osiągnięć jako Sekretarz Generalny EKZZ. Będziemy mieli okazję odpowiednio to zauważyć na naszym Kongresie w maju. Wiem, że przyłączycie się do mnie, życząc Luce powodzenia w objęciu stanowiska Sekretarza Generalnego ITUC.

Koledzy! Ochrona pracowników leży u podstaw wszystkiego, co robimy jako związkowcy w EKZZ. Jednak nasza zdolność do wprowadzania pożądanych zmian w Europie będzie zależała od dwóch rzeczy: po pierwsze naszej zdolności do rozwoju i wzmacniania naszego ruchu, a po drugie naszej zdolności do rozwijania wspólnej wizji, która inspiruje ludzi pracy i wokół której mogą się zjednoczyć nasi członkowie.

Dlatego w nadchodzącym okresie skupię się przede wszystkim na wzmacnianiu naszego ruchu, wspieraniu Was, naszych członków w rozwoju, zwiększaniu liczby członków, zwiększaniu liczby pracowników objętych układem zbiorowym, zwiększaniu liczby rozwiązań dostarczanych poprzez dialog społeczny. Moim celem jest większy, silniejszy i bardziej skoordynowany europejski ruch związkowy.

Moim drugim priorytetem jest zbudowanie wspólnej wizji, z którą będziemy zmierzać do naszego kongresu w Berlinie w maju 2023 r. Tylko zjednoczona i silna EKZZ będzie w stanie wprowadzić zmiany, które zatwierdzi Kongres. Słuchanie, dyskutowanie i praca nad znalezieniem porozumienia w sprawie priorytetów zbuduje jedność celu, co pozwoli nam realizować sprawy ważne dla naszych członków. Wspólne działanie pozwoli nam wygrać.

Na koniec kilka praktycznych szczegółów. Mój e-mail pozostanie ten sam elynch@etuc.org, a e-mail Sekretarza Generalnego generalsecretary@etuc.org zostanie przeniesiony na mnie. Dzięki temu nie przegapimy żadnej ważnej informacji i zapewnimy płynne przejście.

Mój numer telefonu komórkowego pozostaje ten sam +32470333643, a kontakty do biura Sekretarza Generalnego Emanueli i Coline również pozostają takie same.

Zgodnie z przyjętą procedurą grudniowy Komitet Wykonawczy EKZZ (6-7 grudnia) zostanie poproszony o wyrażenie zgody na objęcie stanowiska Sekretarza Generalnego przez pełniącego obowiązki Sekretarza Generalnego ze skutkiem natychmiastowym. Decyzja zostanie podjęta w drodze tajnego głosowania. To głosowanie odbędzie się podczas grudniowego posiedzenia Komitetu Wykonawczego, a więcej informacji na ten temat zostanie podanych wkrótce.

Liczę na dalsze wsparcie, zachętę i współpracę. Razem wygramy.

Z solidarnym pozdrowieniem!

Ester Lynch,

Pełniąca obowiązki Sekretarza Generalnego EKZZ