List Luca Visentiniego (EKZZ) do Christine Legarde (Europejski Bank Centralny) ws. narzędzi do złagodzenia skutków pandemii COVID19

Luca Visentini (EKZZ) wystosował dziś następujący list do Szefowej Europejskiego Banku Centralnego Christina Legarde:

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych jest głęboko zaniepokojona wpływem epidemii koronawirusa na gospodarkę europejską i światową. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy prawie 25 milionów miejsc pracy może zostać utraconych na całym świecie w wyniku COVID-19 – współczynnik ten który, jak wskazuje sama MOP, będzie wyższy niż 22 miliony miejsc pracy utraconych w wyniku globalnego kryzysu finansowego w latach 2008-09. Musimy działać stanowczo i odważnie. Chociaż doceniamy narzędzia i środki, które obecnie proponują rządy i instytucje Unii Europejskiej, obawiamy się, że nie będą one wystarczające.

Z zadowoleniem przyjmujemy złagodzenie ilościowe ogłoszone przez Europejski Bank Centralny, ale zachęcamy do pójścia dalej, nie tylko w zakresie kontroli jakości, ale także w podejmowaniu i promowaniu dodatkowych narzędzi. Bardzo ważne jest unikanie błędów politycznych popełnionych po ostatnim kryzysie i zapobieganie podwójnej recesji. EKZZ usłyszała kilka ponownych wezwań do ograniczania płac i cięć oszczędnościowych: tego ogromnie szkodliwego błędu nie można powtórzyć.

EKZZ konsultuje się z ekonomistami, naukowcami, politykami i związkami zawodowymi w całej Europie w sprawie epidemii koronawirusa, a ponad 170 ekonomistów, naukowców, liderów związków zawodowych, byłych premierów i wielu innych zgadza się z apelem w sprawie nadzwyczajnych środków makroekonomicznych w celu rozwiązania problemów wynikających z pandemii COVID19.

W oparciu o apel zachęcam do rozważenia następujących środków: • Zaproponowanie natychmiastowego zawieszenia giełdy. Po bezprecedensowych spadkach na giełdach na całym świecie, firmy i pracownicy będą mieli trudności z dostępem do kredytów za pośrednictwem giełd papierów wartościowych, a kolejne spadki będą miały poważny efekt domina. • Obniżyć marginalną stopę procentową kredytu bankowego Europejskiego Banku Centralnego do zera lub mniej oraz promować obniżenie stóp procentowych podstawowych operacji refinansujących poniżej obecnej – 0,75%, a następnie obniżyć do ujemnej stopy oprocentowania depozytów pozwalać bankom i zachęcać je do prowadzenia działalności gospodarczej. Klucz kapitałowy EBC może zostać tymczasowo zawieszony do celów stabilności finansowej.

Bruksela, 20 marca 2020 r

 Luca Visentini