List Luca Visentiniego (EKZZ) do Christine Legarde (Europejski Bank Centralny) ws. narzędzi do złagodzenia skutków pandemii COVID19

Kategoria:

Luca Visentini (EKZZ) wystosował dziś następujący list do Szefowej Europejskiego Banku Centralnego Christina Legarde:

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych jest głęboko zaniepokojona wpływem epidemii koronawirusa na gospodarkę europejską i światową. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy prawie 25 milionów miejsc pracy może zostać utraconych na całym świecie w wyniku COVID-19 – współczynnik ten który, jak wskazuje sama MOP, będzie wyższy niż 22 miliony miejsc pracy utraconych w wyniku globalnego kryzysu finansowego w latach 2008-09. Musimy działać stanowczo i odważnie. Chociaż doceniamy narzędzia i środki, które obecnie proponują rządy i instytucje Unii Europejskiej, obawiamy się, że nie będą one wystarczające.

Z zadowoleniem przyjmujemy złagodzenie ilościowe ogłoszone przez Europejski Bank Centralny, ale zachęcamy do pójścia dalej, nie tylko w zakresie kontroli jakości, ale także w podejmowaniu i promowaniu dodatkowych narzędzi. Bardzo ważne jest unikanie błędów politycznych popełnionych po ostatnim kryzysie i zapobieganie podwójnej recesji. EKZZ usłyszała kilka ponownych wezwań do ograniczania płac i cięć oszczędnościowych: tego ogromnie szkodliwego błędu nie można powtórzyć.

EKZZ konsultuje się z ekonomistami, naukowcami, politykami i związkami zawodowymi w całej Europie w sprawie epidemii koronawirusa, a ponad 170 ekonomistów, naukowców, liderów związków zawodowych, byłych premierów i wielu innych zgadza się z apelem w sprawie nadzwyczajnych środków makroekonomicznych w celu rozwiązania problemów wynikających z pandemii COVID19.

W oparciu o apel zachęcam do rozważenia następujących środków: • Zaproponowanie natychmiastowego zawieszenia giełdy. Po bezprecedensowych spadkach na giełdach na całym świecie, firmy i pracownicy będą mieli trudności z dostępem do kredytów za pośrednictwem giełd papierów wartościowych, a kolejne spadki będą miały poważny efekt domina. • Obniżyć marginalną stopę procentową kredytu bankowego Europejskiego Banku Centralnego do zera lub mniej oraz promować obniżenie stóp procentowych podstawowych operacji refinansujących poniżej obecnej – 0,75%, a następnie obniżyć do ujemnej stopy oprocentowania depozytów pozwalać bankom i zachęcać je do prowadzenia działalności gospodarczej. Klucz kapitałowy EBC może zostać tymczasowo zawieszony do celów stabilności finansowej.

Bruksela, 20 marca 2020 r

 Luca Visentini