Kontrole bezpieczeństwa niebezpiecznych maszyn przywrócone po 15 latach.

Niebezpieczne maszyny będą musiały przejść niezależne kontrole bezpieczeństwa. Tak się stanie  po raz pierwszy od ponad 15 lat na mocy nowo uzgodnionego rozporządzenia UE.
Obowiązkowe kontrole bezpieczeństwa maszyn wysokiego ryzyka przeprowadzane przez osoby trzecie zostały zniesione w 2006 r. w ramach deregulacji Komisji Europejskiej znanej jako „lepsze stanowienie prawa”.
Dane Eurostatu pokazują, że liczba pracowników w Europie, którzy odnieśli obrażenia spowodowane przez maszyny, później wzrosła.
Teraz co najmniej sześć kategorii maszyn ponownie będzie podlegać obowiązkowym kontrolom zewnętrznym, a Komisja Europejska będzie mogła na bieżąco dodawać do listy kolejne rodzaje maszyn.
Sztuczna inteligencja
Takie są główne założenia porozumienia zawartego między Radą Europejską a Parlamentem Europejskim w zeszłym tygodniu.
Co ważne, obowiązkowe kontrole zewnętrzne będą dotyczyły niebezpiecznych maszyn wykorzystujących sztuczną inteligencję, które już były przyczyną wypadków przy pracy. Uwzględniono również rowery elektryczne.
Państwa członkowskie będą musiały poprawić zgłaszanie wypadków z udziałem maszyn i na podstawie tych statystyk kolejne maszyny będą podlegać obowiązkowym kontrolom bezpieczeństwa.
Związki zawodowe naciskały na to, aby więcej kategorii maszyn podlegało obowiązkowym kontrolom stron trzecich, ale to rozporządzenie mimo wszystko stanowi krok we właściwym kierunku.
Zastępca sekretarza generalnego EKZZ Claes-Mikael Stahl powiedział:
Decyzja o zakończeniu wszystkich obowiązkowych kontroli bezpieczeństwa maszyn wysokiego ryzyka przez osoby trzecie w 2006 roku była oparta wyłącznie na prawicowej ideologii politycznej, a nie na praktycznych względach dotyczących bezpieczeństwa pracowników.
Cieszę się, że w Europie po raz kolejny obowiązują zasady bezpieczeństwa oparte na potrzebie ratowania życia, a nie tylko oszczędzania pieniędzy.
Uważamy, że więcej rodzajów maszyn powinno podlegać niezależnym kontrolom bezpieczeństwa, ale to rozporządzenie jest od dawna oczekiwanym krokiem we właściwym kierunku”.
Isabelle Barthès, zastępca sekretarza generalnego industriAll Europe, powiedziała:
„Zapewnienie bezpiecznych miejsc pracy i zapobieganie przyszłym zagrożeniom to najważniejsze priorytety związków zawodowych. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy nowe rozporządzenie, ponieważ zapewnia ono lepszą ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z technologiami sztucznej inteligencji.
Jednakże żałujemy, że Radzie i PE udało się ograniczyć zewnętrzne kontrole bezpieczeństwa do niektórych kategorii maszyn. Jest to sprzeczne z pierwotnym podejściem Komisji polegającym na stworzeniu w pełni bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich maszyn wysokiego ryzyka.
Związki zawodowe pozostaną czujne, aby w razie potrzeby nowe kategorie maszyn kwalifikowały się do obowiązkowych kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanych przez osoby trzecie. Jeśli chcemy, aby ludzie przyjęli sztuczną inteligencję, musimy upewnić się, że przynosi ona korzyści zarówno firmom, jak i pracownikom oraz nie stwarza nowych zagrożeń”.
Notatki
Liczba obrażeń z powodu pracy na maszynach zwiększyła się po odejściu do kontroli bezpieczeństwa