Kontakt

Biuro FZZ

Marzena Prokop

Anna Boguta

biuro@fzz.org.pl
Tel/Fax: +48 22 628 73 75

Sprawy
Międzynarodowe

Maciej Zakrocki

Radca ds. międzynarodowych FZZ

maciej.zakrocki@fzz.org.pl

Inne adresy

newsroom@fzz.org.pl
Informacje związane z publikacją na stronę

rds@fzz.org.pl
Informacje związane z Radą Dialogu Społecznego