Kontakt

Biuro FZZ

Karolina Dąbrowska

Adriana Suchenek

biuro@fzz.org.pl
Tel/Fax: +48 22 628 73 75

Kontakt z mediami

Grzegorz Sikora

Dyrektor ds. komunikacji FZZ

grzegorz.sikora@fzz.org.pl
Tel: +48 600 324 482

Sprawy
Międzynarodowe

Maciej Zakrocki

Radca ds. międzynarodowych FZZ

maciej.zakrocki@fzz.org.pl

Inne adresy

newsroom@fzz.org.pl
Informacje związane z publikacją na stronę

rds@fzz.org.pl
Informacje związane z Radą Dialogu Społecznego