Kontakt

Biuro FZZ

Marzena Prokop

Anna Boguta

biuro@fzz.org.pl
Tel/Fax: +48 22 628 73 75

Inne adresy

newsroom@fzz.org.pl
Informacje związane z publikacją na stronę

rds@fzz.org.pl
Informacje związane z Radą Dialogu Społecznego