Komisja Europejska namawia, by bronić kobiet na pierwszej linii frontu walki z COVID19

Kobiety stanowią wyraźnie więcej niż połowę pracowników będących na pierwszej linii frontu kryzysu wywołanego przez koronawirusa – tak wynika z oficjalnych danych Unii Europejskiej.

Ponad 50% pracowników w sześciu najbardziej narażonych zawodów – opieka, sprzątanie, pomoc medyczna, zdrowie, edukacja i opieka osobista to kobiety.

Ten wskaźnik rośnie do ponad 80% w pierwszych trzech kategoriach, jednocześnie kobiety wśród wszystkich 14,7 mln pracowników służby zdrowia w Europie stanowią 78% zatrudnionych.

EKZZ podkreśla te dane, jeśli Komisja Europejska rozważa coś dalej robić i wprowadzić obiecane środki dla zwalczenia 15% luki płacowej ze względu na płeć.

Tabela: Tabela: Udział kluczowych pracowników-kobiet wg zawodu

„Wiążące narzędzia przejrzystości wynagrodzeń” były jednymi z pięciu zobowiązań przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen, które obiecała w pierwszych stu dniach urzędowania, że wprowadzi w życie.

Z programu prac Komisji, który „wyciekł” wynika jednak, że ten punkt został przesunięty na później z obawy wprowadzenia „ administracyjnego chaosu dla firm”. Ten zwrot ma w tle działania lobbystów korporacyjnych wykorzystujących kryzys związany z koronawirusem, by wywrzeć presję na Komisję i zatrzymać tę legislację.

EKZZ namawia Komisję, by wytrzymał tę presję i nagrodził kobiety, które ryzykują swoim życiem pracując na pierwszej linii frontu walki z pandemią.

Esther Lynch, zastępca sekretarza generalnego EKZZ powiedziała:

„Kobiety stanowią przytłaczającą większość pracowników, którzy opiekują się, sprzątają i pomagają chorym, starszym i podatnym na choroby ludziom podczas tego kryzysu. Rezygnacja z działań, które zaradzą niedocenianiu pracy kobiet będzie zdradą milionów kobiet, które ryzykują swoim życiem, by inni mogli być bezpieczni.

Domagamy się od Komisji, by była twarda wobec lobbystów, którzy cynicznie wykorzystują ten kryzys i stanęła po stronie kobiet i wsparła je tak bardzo, jak na to zasługują.

To jest prawdziwy test dla Komisji pani von der Leyen. Jak nigdy dotąd kobietom przysługuje w końcu prawo do równej płacy zapisane w traktacie założycielskim UE.”