K. Ptok: “Ustawa o związkach zawodowych gwarantuje nam prawo do spotkań z ministrem konstytucyjnym bez obecności innych związków zawodowych.”