K. Ptok: „Pierwszy raz od dwudziestu lat udało się wypracować wspólne stanowisko tak szerokiego grona podmiotów, którym na sercu leży dobro pacjentów.”