Jesteś Członkiem organizacji należącej do FZZ? Skorzystaj z 10-procentowej zniżki na pobyt w domach wczasowych Forum – Invest!

Skorzystaj z 10-procentowej zniżki na pobyt w domach wczasowych Forum – Invest! 

Zgłoś się do zarządu swojej organizacji członkowskiej z prośbą o wydanie kart lub skontaktuj się bezpośrednio z biurem Forum Związków Zawodowych. 

Kontakt do biura FZZ: 

Adres e – mail: biuro@fzz.org.pl 

Tel/Fax: +48 22 628 73 75