Głosowanie w sprawie płac minimalnych: ważny kamień milowy, ale nie koniec drogi

 
Parlament Europejski zagłosował wczoraj dużą większością za otwarciem negocjacji z Radą Unii Europejskiej w sprawie projektu dyrektywy o płacy minimalnej na podstawie sprawozdania przyjętego przez parlamentarną Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.
 
Teraz ważne jest, aby szybko podjęte zostały  następujące kroki:
 
  • ministrowie powinni przyjąć swoje stanowisko negocjacyjne co pozwoli przejść do następnego etapu
  • Szwecja i Dania powinny dostać gwarancje, że to prawo nie naruszy ich dobrze funkcjonującego systemu rokowań zbiorowych
 
Zastępca Sekretarza Generalnego ETUC Esther Lynch powiedziała:
 
„Głosowanie w Parlamencie Europejskim jest decydującym kamieniem milowym na drodze do poprawy życia milionów ludzi pracy zmagających się z niskimi zarobkami w całej UE – ale będzie miało znaczenie tylko wtedy, gdy ostateczne negocjacje w sprawie dyrektywy zostaną szybko zakończone.
 
Ministrowie w Radzie UE muszą pokazać, że sytuacja jest pilna, gdyż 9,5 miliona pracujących ma trudności z płaceniem rachunków za ogrzewanie, podczas gdy kolejne miliony muszą ograniczać jedzenie i jeść gorszej jakości żywność lub są zmuszeni do zadłużania się, aby zapłacić za czynsz.
 
Przyzwoite zarobki to nie tylko oczywista rzecz dla ludzi –dadzą też impuls całej gospodarce, ponieważ wiemy, że osoby o niskich dochodach nie mogą sobie pozwolić na oszczędzanie i zamiast tego wydają swoje pensje na podstawowe towary i być może okazjonalne drobne upominki dla swoich dzieci.
 
To prawo zwiększające płace minimalne i wspierające negocjacje zbiorowe – wzmocnione w sposób, w jaki Parlament Europejski to zrobił – jest bardzo potrzebne ludziom pracującym w całej Europie i wesprze ożywienie gospodarcze”.