FZZ dementuje treści zawarte w artykule portalu tysol.pl

 
Działając w imieniu Forum Związków Zawodowych pragnę stanowczo sprzeciwić się narracji zawartej w artykule opublikowanym przez portal tysol.pl pod tytułem „Skandaliczne stanowisko Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych ws. sytuacji na polskiej granicy!” opublikowane dnia 10 grudnia 2021 roku. 
 
W wyżej wymienionym artykule, napisanym przez autora o pseudonimie „cyk” możemy przeczytać, iż „Pomimo sprzeciwu Solidarności Europejska Konfederacja Związków Zawodowych przyjęła skandaliczne stanowisko ws. sytuacji na polsko – białoruskiej granicy. Stanowisko poparło Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, a Forum Związków Zawodowych, do którego należy na przykład NSZZ Policjantów, wstrzymało się od głosu.” 
 
Zacznijmy od uporządkowania pojęć. O jakie stanowisko chodzi?
 
Otóż, 23 listopada bieżącego roku Komitet Sterujący Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, do której przynależą wszystkie trzy reprezentatywne centrale związkowe (Forum Związków Zawodowych, OPZZ i NSZZ „Solidarność”) opublikował komunikat zatytułowany w następujący sposób – „Oświadczenie EKZZ ws. granicy Białorusi i UE – straż graniczna, mury oraz drut kolczasty nie mogą być odpowiedzią na kryzys humanitarny”. Treść tego komunikatu w bezpardonowy i niesprawiedliwy sposób uderzała w wizerunek działających na polsko – białoruskiej granicy Służb Mundurowych. 
 
Co w tej sprawie zrobiło Forum Związków Zawodowych? 
 
Podjęliśmy pilne i zdecydowane, a zarazem dostosowane do standardów i procedur obowiązujących w EKZZ działania. Pracownicy działu ds. międzynarodowych oraz komunikacji Forum Związków Zawodowych, we współpracy z Przewodniczącymi –  Zarządu Głównego NSZZ Policjantów i NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przygotowali projekt poprawionego stanowiska, uwzględniającego zmiany implementujące kwestie odnoszące się do wartości, warunków służby i poświęcenia Funkcjonariuszy wszystkich zaangażowanych w konflikt na wschodniej granicy formacji. Stanowisko Forum Związków Zawodowych zostało przesłane przez administracje naszej organizacji do EKZZ w dniu 7 grudnia, w przeddzień posiedzenia Komitetu Wykonawczego EKZZ, podczas którego przedstawiciele przynależących do EKZZ organizacji mieli dyskutować nad docelowym kształtem stanowiska. 
 
Co nastąpiło później? 
 
Dnia 8 grudnia bieżącego roku odbyło się wspomniane powyżej posiedzenie Komitetu Wykonawczego EKZZ, podczas którego omawiano docelowy kształt stanowiska EKZZ ws. sytuacji na granicy polsko (UE) – białoruskiej. Należy w tym miejscu przytoczyć kilka faktów, o którym autor / autorka o pseudonimie „cyk” nie raczył, nie raczyła wspomnieć. 
 
Po pierwsze – Forum Związków Zawodowych nie wstrzymało się od głosu (w wymiarze merytorycznym) ws. treści stanowiska, a WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA DO CZASU WYPRACOWANIA OSTATECZNEJ WERSJI stanowiska! 
 
Po drugie – Forum Związków Zawodowych wyraziło STANOWISKO PRZECIWNE wobec wersji poprawionej, przesłanej do biura FZZ przez władze EKZZ  dnia 9 grudnia.
 
Konkluzja 
 
Opublikowany przez tysol.pl artykuł, w swej istocie i brzmieniu pozostaje daleki od rzeczywistości. Dlaczego ktoś (autor lub autorka o pseudonimie „cyk”) nie napisał prawdy? Najprawdopodobniej ten ktoś nie do końca rozumie konstrukcję i złożoność międzystrukturalnych relacji panujących w EKZZ. Dlaczego ten artykuł uderza w Forum Związków Zawodowych? Z artykułu wynika, iż „cyk” doskonale zdaje sobie sprawę, że to właśnie Forum w największej mierze reprezentuje interesy Służb Mundurowych. Wystarczy napisać „wstrzymało się od głosu”, zamiast „wstrzymało się od głosowania do momentu zakończenia prac nad stanowiskiem, a następnie wyraziło swój sprzeciw”, aby postawić naszą wiarygodność i lojalność wobec dziesiątek tysięcy Funkcjonariuszy pod znakiem zapytania. 
 
Zdaję sobie sprawę jak bardzo bolesnym dla niektórych było i jest nieustanne zderzanie się z prawdą o faktycznej, miernej skuteczności przepchnięcia kolanem rozwiązań wprowadzających pluralizm związkowy we wszyskich formacjach służb mundurowych, a szczególnie w Policji.
 
Proszę o szerokie i aktywne rozpowszechnianie tegoż dementi. Zatrzymajmy to „cykanie”! 
 
Dorota Gardias 
Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych