Europejski Urząd Pracy nie podjął działań w swoich pierwszych przypadkach nadużyć wobec pracowników

Europejski Urząd Pracy (ELA) nie podjął prawdziwych działań w pierwszych przypadkach nadużyć wobec pracowników, które rok temu zostały zgłoszone przez związki zawodowe.
Kiedy Urząd zaczynał działalność w październiku 2019 roku, związki zawodowe przekazały mu 10 przypadków dotyczących niewypłacania wynagrodzenia, urlopu, zasiłku chorobowego i składek na ubezpieczenie społeczne zwracając mu na nie uwagę.
Przypadki, które są typowe dla nadużyć, jakich doświadczają pracownicy transgraniczni, dotyczyły:
– pracownika budowlanego w Niemczech, który czekał 4 lata na wypłatę wynagrodzeń w wysokości ponad 8 000 euro.
– 45 pracowników zajmujących się stawianiem rusztowań w Danii, którzy otrzymywali wynagrodzenie w wysokości połowy stawki pracowników lokalnych.
– blisko 400 pracowników w Niemczech, którzy nie otrzymywali nawet płacy minimalnej lub wynagrodzenia za czas urlopu.
Przez rok jedyną akcję, jaką Urząd wykonał w tych sprawach to było wysłanie listów do zainteresowanych państw  z prośbą o zajęcie się nimi.  Z żadną z pokrzywdzonych osób ELA się nie skontaktował.
Związki zawodowe ponownie złożyły te dziewięć spraw do ELA, wraz z dwoma nowymi skargami dotyczącymi nadużyć wobec sezonowych pracowników rolnych oraz pozbawienia zabezpieczenia społecznego pracowników morskich.
Jednocześnie EKZZ i jego członkowie wyrazili swoje rozczarowanie i niepokój w związku a tą sytuacją w liście do tymczasowego dyrektora generalnego, a także do Nicolasa Schmita, komisarza ds. pracy i praw socjalnych.
Zastępca sekretarza generalnego EKZZ Per Hilmersson, przedstawiciel związków zawodowych w radzie zarządzającej ELA powiedział:
„Zbyt wielu pracowników transgranicznych funkcjonuje w pułapce szarej strefy, w której nieuczciwi pracodawcy osiągają zyski, obniżając wynagrodzenia i lekceważąc podstawowe prawa, takie jak płatny urlop, zwolnienie chorobowe i ubezpieczenie społeczne. Utworzenie Europejskiego Urzędu Pracy w zeszłym roku przyniosło nadzieję, że egzekwowanie unijnych przepisów dotyczących równych wynagrodzeń i praw pracowników mobilnych będzie początkiem końca tego wyzysku.
Chociaż ELA będzie w pełni operacyjny dopiero w 2024 r. związki zawodowe z przykrością muszą zauważyć, że do tej pory Urząd nie zajął się skutecznie konkretnymi nadużyciami wobec pracowników szczególnie narażonych na nadużycia, na które to przypadki zwróciliśmy uwagę.
Należy przede wszystkim zapewnić pełną operacyjność ELA, aby mieć pewność, że sprawy kierowane do niego przez związki zawodowe są właściwie badane, w tym poprzez kontrole transgraniczne. Stawką jest bowiem nie tylko wiarygodność Urzędu, ale zaufanie do całej UE, że opiera się na jednolitym rynku i swobodnym przepływie osób w sposób uczciwy dla pracowników ”.
Szczegóły dotyczące kilku nowych przypadków:
Hiszpania/Francja – zgłoszone przez Europejską Federację Związków Zawodowych ds. Żywności, Rolnictwa i Turystyki:
Wielu pracowników sezonowych oddelegowanych przez hiszpańską firmę do Francji nie otrzymało wynagrodzenia, urlopu i składek na ubezpieczenie społeczne. Firma, której to dotyczy to agencja rekrutująca pracowników tymczasowych, głównie z Ameryki Południowej, do pracy głównie w rolnictwie we Francji. Głośno o niej było po raz pierwszy w całym kraju dziewięć lat temu, kiedy 33-letni pracownik stracił przytomność z powodu odwodnienia i zmarł później w szpitalu.
Belgia/Cypr – zgłoszony przez Europejską Federację Pracowników Transportu:
Kilku marynarzom zamieszkującym w Belgii i zatrudnionym na statkach pływających pod banderą Cypru lub Madery odmówiono dostępu do systemu zabezpieczenia społecznego państwa bandery. Będzie to miało negatywny wpływ na ich prawo do pomocy społecznej, takiej jak zasiłki dla bezrobotnych w przyszłości, a także stanowi naruszenie ich prawa do swobodnego przemieszczania się.
Polska/Dania
Polska firma zatrudniająca murarzy wysłała 10 pracowników na budowy w Kopenhadze. Firma, która była zaangażowana w inne sprawy przed sądami pracy w Polsce, poinformowała pracowników, że nie wolno im rozmawiać ze związkami zawodowymi. Firma stwierdziła, że składki na ubezpieczenie społeczne są częścią wynagrodzenia pracowników, a nie oddzielną i dodatkową płatnością. Związki chcą, aby ELA rozstrzygnął, czy są to świadczenia na ubezpieczenie społeczne, a tym samym czy nie mogą one być traktowane jako część wynagrodzenia.