Apel europejskich partnerów społecznych wzywający ministrów finansów i zatrudnienia do przedłużenia środków nadzwyczajnych i zaangażowania w krajowe plany naprawy i odporności

W obliczu drugiej fali pandemii COVID-19, z blokadami i ograniczeniami wprowadzanymi we wszystkich państwach członkowskich UE, dziesiątki milionów pracowników jest w stanie przestoju w pracy i zagrożonych bezrobociem, a miliony przedsiębiorstw doświadczają ogromnego spadku obrotów i ryzyka upadłości.

My, europejscy partnerzy społeczni, z zadowoleniem przyjęliśmy środki nadzwyczajne, które zostały uzgodnione wiosną i wdrożone w ciągu ostatnich miesięcy. Wiemy, że w obecnych okolicznościach większość państw członkowskich zdecydowała się już przedłużyć wsparcie dla działalności gospodarczej i zatrudnienia w czasie drugiej fali pandemii.

Martwi nas jednak fakt, że takie działania nie są planowane w całej Europie, dlatego wzywamy państwa do zapewnienia przedłużenia kompleksowych środków nadzwyczajnych do czasu, gdy środki na odbudowę będą realnie dostępne. Środki powinny być dobrze skoordynowane między państwami członkowskimi, a wszyscy pracownicy i przedsiębiorstwa powinni być nimi odpowiednio objęci. Chodzi tu między innymi o elastyczne formy pracy, samozatrudnienie oraz wsparcie dla małch i średnich przedsiębiorstw.

Ponadto wzywamy do upewnienia się, że partnerzy społeczni są w pełni zaangażowani w projektowanie i wdrażanie krajowych planów naprawy i odporności, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego 2021.

Partnerzy społeczni są głównymi aktorami gospodarki i rynku pracy, a ich wkład w kształtowanie programów wsparcia, w tym poprzez wspólnie uzgodnione rozwiązania, nie spowoduje żadnego opóźnienia. Wręcz przeciwnie, wkład partnerów społecznych jest niezbędny do pomyślnego ożywienia gospodarczego, a także do zapewnienia, że ekologiczna i cyfrowa transformacja będzie społecznie zrównoważona, sprzyjająca włączeniu społecznemu, w oparciu o rozsądną strategię dla przemysłu europejskiego, MŚP i usług publicznych.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie tych wniosków w dyskusjach i decyzjach w ramach Rady ECOFIN i EPSCO. Pozostajemy do dyspozycji, jeśli potrzebne będą da oraz o pozostanie do dyspozycji w celu uzyskania wszelkich niezbędnych wyjaśnień.

EKZZ – Luca Visentini, General Secretary

BUSINESSEUROPE – Markus J. Beyrer, Director General

CEEP – Valeria Ronzitti, General Secretary

SMEunited – Véronique Willems, General Secretary