EKZZ: rosyjskie wojska: wycofajcie się z Ukrainy! UE: wzmocnij presję na Putina!

W ciągu kilku dni od niedopuszczalnego ataku wojskowego Putina na Ukrainę sytuacja stale się pogarsza, powodując zniszczenia w kraju, tysiące ofiar wśród ludności cywilnej i sił zbrojnych, setki tysięcy uchodźców przesiedlonych na terytorium samej Ukrainy i przekraczanie granic części z nich do sąsiednich krajów w niepewnych i niebezpiecznych warunkach.
EKZZ ponawia swoje potępienie dla ataku, domaga się natychmiastowego wstrzymania operacji wojskowych, opuszczenia kraju przez wojska rosyjskie oraz rozpoczęcia dialogu i rozmów na rzecz pokoju.
EKZZ żąda, aby instytucje Unii Europejskiej i państwa członkowskie:
  • zwiększyły presję na Putina i jego rząd poprzez wszelkie konieczne formy sankcji, aby były one szczególnie wymierzone w interesy i aktywa rosyjskich przywódców i elit oraz by objąć także Białoruś za jej udział w militarnej agresji na Ukrainę.
  • wprowadziły środki kompensacyjne i alternatywne dostawy, aby zmniejszyć negatywny wpływ sankcji na obywateli UE i krajów sąsiednich, a także by kontynuowały stosowanie środków nadzwyczajnych stosowanych przez UE w celu opanowania epidemii COVID-19.
  • zapewniły natychmiastowe wsparcie wojskowe, finansowe i humanitarne Ukrainie i jej ludności.
  • ustanowiły korytarze humanitarne, aby umożliwić uchodźcom bezpieczne opuszczenie kraju oraz opracowały plany przyjmowania i relokacji w UE.
  • zapewniły bezpieczeństwo i ochronę granic oraz ludności UE oraz krajów sąsiednich, które są najbardziej narażone na bieżące i potencjalne rosyjskie operacje wojskowe.
EKZZ jest w stałym kontakcie z kolegami z ukraińskich związków zawodowych, aby zapewnić solidarność i wsparcie, a we współpracy ze swoimi członkami, a także z MKZZ i PERC są gotowe:
  • aktywować działania mobilizacyjne i lobbingowe na wszystkich poziomach, aby wspierać żądania EKZZ i utrzymywać wysoką presję na instytucje UE i rządy państw członkowskich.
  • Udzielać pomoc finansową i humanitarną ludności ukraińskiej za pośrednictwem ukraińskich związków zawodowych.
  • Pomóc w tworzeniu korytarzy humanitarnych wspierających uchodźców.
  • Wspierać związki zawodowe zrzeszone w EKZZ w krajach regionu najbardziej narażonych na konsekwencje rosyjskich ataków.