EKZZ komentuje oświadczenie członków Rady Europejskiej

Komentując oświadczenie szefów i państw i rządów przyjęte po szczycie UE 25 marca 2021 Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ powiedział:
Doceniamy wysiłki podejmowane przez UE i państwa członkowskie w celu dostarczenia szczepionek całej populacji w rozsądnym czasie oraz rozliczenia firm farmaceutycznych, ale ponawiamy nasze wezwanie do UE, aby naciskała na zwolnienia z patentów i na państwa członkowskie, by zagwarantowały pierwszeństwo szczepień dla najważniejszych pracowników i grup osób w trudnej sytuacji.
Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że przywódcy podkreślili potrzebę zagwarantowania uczciwych warunków pracy w gospodarce cyfrowej i domagamy się, aby państwa członkowskie zobowiązały się do wdrożenia unijnych i krajowych ram prawnych zapewniających uczciwe warunki pracy w praktyce i powszechny dostęp do praw socjalnych oraz socjalnej ochrony. Muszą również wdrożyć środki ochrony i awaryjne środki ochrony zatrudnienia dla pracowników platform oraz wszystkich pracowników niestandardowych i samozatrudnionych.
Domagamy się, aby rządy zobowiązały się do pełnego wdrożenia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych na zbliżającym się szczycie społecznym w Porto, dopilnowali, aby wymiar społeczny był integralną częścią planów naprawy i odporności, zarządzania gospodarczego UE i Konferencji o Przyszłości Europy.
I na koniec: żałujemy, że ze względu na interesy gospodarcze oraz utrzymanie migrantów i osób ubiegających się o azyl w UE, Rada dalej udziela kredytu rządowi tureckiemu, który nadal łamie prawa człowieka, prawa pracowników i związki zawodowe w Turcji.
W szczególności jest haniebne, że UE nie potępiła wycofania się Turcji z konwencji stambulskiej w sprawie przemocy wobec kobiet (która nie została nawet ratyfikowana przez wszystkie kraje UE) i nieludzkich warunków, w jakich przetrzymywani są w Turcji migranci i osoby ubiegające się o azyl”.