Dyrektywa w sprawie przejrzystości wynagrodzeń: dobre zasady, nieodpowiednie narzędzia

Komisja Europejska w końcu opublikowała swój wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń – 460 dni po objęciu urzędu przez przewodniczącą von der Leyen, mimo obietnicy, że projekt będzie „w ciągu pierwszych 100 dni mojej kadencji”.
Odpowiadając na ten dokument, zastępca sekretarza generalnego EKZZ Esther Lynch powiedziała:
Dyrektywa w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, która mogłaby przyspieszyć postęp w kierunku równości płac jest bezsprzecznie potrzebna.  Opublikowany dokument zawiera wiele dobrych zasad, ale jest osłabiony przez nieodpowiednie narzędzia, aby dobrze działał w praktyce. Dyrektywa zmniejszy tajemnicę płac i rzuca światło na nierówności w wynagrodzeniach. Ale jednocześnie wprowadza rozwiązania utrudniające realizację postulatu kobiet i związków zawodowych pełnego wprowadzenia równości płac”.
W szczególności dyrektywa:
– Ogranicza audyty płac i plany działań tylko do firm zatrudniających powyżej 250 pracowników
– Umożliwia pracodawcom określenie, które zawody można porównać, jeśli chodzi o równe wynagrodzenie za pracę o jednakowej wartości.
– Odnosi się do „przedstawicieli pracowników” zamiast związków zawodowych, co otworzyłoby drzwi fałszywym związkom zakładanym przez szefów, a nawet do „przedstawicieli pracowników” wybranych przez szefów.
Przejrzystość jest dobra, a audyty płac i plany działań są przydatne”, dodała Esther Lynch „ ale nie gwarantują zmian bez wzmocnienia pozycji pracownic i związków zawodowych. Bez odpowiednich narzędzi do negocjowania zmian, postęp może być nadal powolny. EKZZ będzie nalegać na poprawienie dyrektywy przez posłów do Parlamentu Europejskiego  i ministrów ”.
Przy dotychczasowym tempie zmian na rzecz postępu co do równości praw, kobiety w Europie będą musiały czekać do następnego stulecia na równe wynagrodzenie.
Do wglądu:
Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE nie ustaną przed rokiem 2104 bez podjęcia działań:  https://www.etuc.org/en/pressrelease/eu-gender-pay-gap-wont-end-until-2104-without-action