„Dość arogancji i braku szacunku dla nauczycieli” – protest nauczycieli w Warszawie

W sobotę 9 października 2021 r. przed Ministerstwem Edukacji i Nauki w Warszawie, odbyła się pikieta zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Forum Związków Zawodowych reprezentowane było przez Pana Sławomira Wittkowicza, Przewodniczącego Branży Nauki i Oświaty FZZ, Przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata”.

Sobotnia pikieta była wyrazem sprzeciwu środowiska oświatowego dla działań ministra edukacji narodowej, Przemysława Czarnka. Protesty nauczycieli są odpowiedzią na propozycje zmian w Karcie nauczyciela, dotyczących m.in. czasu pracy, awansu zawodowego, wynagrodzeń oraz urlopu zawodowego tej grupy zawodowej, przedstawionych przez resort edukacji. Jak podkreślił Przewodniczący WZZ ‘’Forum-Oświata”, Pan Sławomir Wittkowicz, ostatnie propozycje MEiN nie mają nic wspólnego z zapowiadanym przez ministra P. Czarnka podwyższeniem prestiżu zawodowego nauczycieli. (…) Jesteśmy tu, aby walczyć o godność, walczyć o godziwe warunki wynagrodzenia,
o możliwość wykonywania naszego zawodu. Nie domagamy się wiele, żądamy za dobrą pracę godziwych wynagrodzeń na poziomie Europejskim – powiedział S. Wittkowicz.

Nauczyciele domagają się wolnej, niezależnej i autonomicznej szkoły, opartej o wolnego, niezależnego i dobrze wynagradzanego nauczyciela. „Dość arogancji i braku szacunku dla nauczycieli”, główne hasło sobotniego protestu, najlepiej oddaje nastroje pracowników oświaty.