Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Dolnośląskiego

 • Krzysztof Kisielewski

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

 • Robert Hamuda

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

 • Grażyna Musiałkiewicz

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii

 • Marian Radoła

  NSZZ ”Solidarność”-80

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Kujawsko-Pomorskiego

 • Andrzej Arndt

  ZZ Prac. Komunikacji Miejskiej w RP

 • Halina Peplińska

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Sławomir Wittkowicz

  Wolny Związek Zawodowy „Solidarność-Oświata”

 • Józef Korpusiński

  NSZZ ”Solidarność”-80

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Lubelskiego

 • Marek Kołodziejczyk

  Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy

 • Artur Garbacz

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

 • Krzysztof Bohdan

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

 • Bernarda Machniak

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Lubuskiego

 • Bogusława Kornowicz

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Sławomir Kostiuszko

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

 • Ksawery Topczewski

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

 • Dariusz Mieczyński

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Łódzkiego

 • Waldemar Lutkowski

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

 • Bujas Zdzisław

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Jarosław Ćmiel

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

 • Krzysztof Fidelis

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Straż Pocztowa

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Małopolskiego

 • Grażyna Gaj

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Wiesław Rajca

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji

 • Tomasz Surówka

  Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy

 • Paweł Oświęcimka

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Mazowieckiego

 • Jan Przywoźny

  Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy

 • Longina Kaczmarska

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Paweł Gawluk

  NSZZ ”Solidarność”-80

 • Andrzej Rutkowski

  ZP FZZ w Płocku

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Opolskiego

 • Krystyna Ciemniak

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Ignacy Krasicki

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

 • Henryk Świerc

  MZZ Pracowników Grupy PZU w Opolu

 • Tomasz Wiercioch

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Podkarpackiego

 • Marek Gołda

  NSZZ ”Solidarność”-80

 • Danuta Bazylewicz

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Roman Gulis

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Ciepłowników w Polsce

 • Józef Ryl

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Podlaskiego

 • Eugeniusz Muszyc

  Podlaska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia

 • Jerzy Kuryś

  Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

 • Agnieszka Olchin

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Piotr Bazyluk

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Pomorskiego

 • Stanisław Taube

  ZZ Prac. Komunikacji Miejskiej w RP

 • Czesław Kościerzyński

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy

 • Krystyna Dębkowska

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Józef Partyka

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Śląskiego

 • Krzysztof Stefanek

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”

 • Michał Szczęśniak

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

 • Piotr Serafin

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

 • Robert Sobota

  Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy

 • Iwona Borchulska

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Świętokrzyskiego

 • Andrzej Matysek

  Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników

 • Mariola Semik

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Krzysztof Czarnota

  Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Warmińsko-Mazurskie

 • Sławomir Koniuszy

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

 • Elżbieta Butkiewicz

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Piotr Szejn

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Wielkopolskie

 • Krzysztof Małecki

  Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS

 • Teresa Ratajczak

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Anna Klitkowska

  Krajowy Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

 • Mieczysław Szalbierz

  Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Wielkopolskie

 • Wojciech Osman

  NSZZ ”Solidarność”-80

 • Małgorzata Szymankiewicz

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Krzysztof Żylak

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

 • Wiesław Brzychcy

  Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy