Czerwona kartka dla krajów UE za brak wsparcia dla bezpieczeństwa w miejscu pracy jako prawa podstawowego

Większość państw członkowskich UE nie wspiera bezpieczeństwa i higieny pracy jako podstawowego i międzynarodowego prawa – pomimo głosowania za nim.
 
W czerwcu MOP (Międzynarodowa Organizacja Pracy) zgodziła się na przekształcenie dwóch konwencji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa (155 i 187) w konwencje podstawowe, czyniąc z nich prawo podstawowe. Kraje europejskie, a także afrykańskie były siłą napędową tej zmiany i głosowały za nią.
 
Jednak większość państw członkowskich UE nadal NIE ratyfikowała obu tych konwencji.
 
EKZZ wydaje dziś czerwone i żółte ostrzeżenia krajom UE, które nie ratyfikowały jednej lub obu z dwóch podstawowych konwencji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.
  • CZERWONE – 7 państw członkowskich nie ratyfikowało ani C155, ani C187. To: Włochy, Polska, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Estonia i Malta
  • ŻÓŁTE – 9 państw członkowskich ratyfikowało jedną, ale nie obie konwencje: Niemcy, Francja, Holandia, Grecja, Austria, Węgry, Chorwacja, Irlandia i Łotwa
  • ZIELONY kolor dla 11 państw członkowskich, które ratyfikowały obie konwencje: Hiszpania, Belgia, Portugalia, Szwecja, Czechy, Słowacja, Dania, Finlandia, Słowenia, Luksemburg i Cypr.
EKZZ i MKZZ wzywają wszystkie kraje „czerwone” i „żółte” do ratyfikowania konwencji i uznania zdrowia i bezpieczeństwa za podstawowe prawo.
 
Zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ Claes-Mikael Stahl powiedział:
 
EKZZ wzywa te 16 państw członkowskich – w tym Niemcy, Francję i Włochy – do wykazania, że są zaangażowane w działania na rzecz lepszego świata.
 
To prawdziwy wstyd, że większość państw UE nie wspiera prób społeczności międzynarodowej, aby zdrowie i bezpieczeństwo stały się podstawowym prawem na całym świecie.
 
Zaniechanie wspierania zdrowej i bezpiecznej pracy we wszystkich częściach świata ostatecznie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu także w Europie.
 
Ustanawiając prawa podstawowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, MOP zapewniła, że firmy są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy w swoim łańcuchu dostaw zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczącymi „należytej staranności” lub „zrównoważonego ładu korporacyjnego”, takimi jak te proponowane przez UE”.
 
Czerwono-żółte ostrzeżenia EKZZ wydała na początku Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 24-28 października 2022 r.
 
UWAGI
 
Konwencja 155 dotyczy opracowania krajowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.
 
Konwencja 187 dotyczy promowania „ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapobiegania urazom, chorobom i zgonom przy pracy”
 
Spośród 9 krajów „żółtych”, które ratyfikowały tylko 1 z 2 Konwencji:
  • Konwencja 155, ale nie została ratyfikowana przez Austrię, Francję, Niemcy i Grecję
  • Konwencja 187 nie została ratyfikowana przez Holandię, Węgry, Chorwację, Irlandię i Łotwę