COP 26: Deklaracja Sprawiedliwej Transformacji: czas na podpisanie przez wszystkie kraje

Czternaście rządów – w tym Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytaniii – podpisało się na konferencji COP26 pod deklaracją, aby wesprzeć społecznie „Sprawiedliwą Transformację” w kierunku zerowych emisji netto.
„Zmiany klimatyczne są tu i teraz i musimy jak najszybciej przejść do gospodarki o zerowej emisji netto” – powiedział Ludovic Voet, sekretarz Konfederacji EKZZ na COP26. „To spowoduje ogromne zmiany w zatrudnieniu wraz z utratą miejsc pracy w przemyśle paliw kopalnych, a wiele innych miejsc pracy będzie musiało radykalnie się zmienić. Przyniesie jednocześnie nowe możliwości zatrudnienia, a muszą to być stałe i przyzwoicie opłacane miejsca pracy na dobrych warunkach. Pilne i skuteczne działania na rzecz klimatu muszą być połączone z działaniami mającymi na celu przewidywanie i zarządzanie zmianami w zatrudnieniu, tak aby żaden pracownik ani żadna społeczność nie pozostała pominięta”.
Deklaracja podpisana również przez Komisję Europejską zobowiązała się do wsparcia sześciu kroków na rzecz sprawiedliwej społecznie transformacji:
  • Wsparcie pracowników w przejściu do nowej pracy.
  • Wspieranie i promowanie dialogu społecznego i zaangażowanie wszystkich interesariuszy.
  • Opracowanie strategii ekonomicznych, które obejmują szersze wsparcie gospodarcze i przemysłowe wykraczające poza czystą energię.
  • Promowanie lokalnej, integracyjnej i godnej pracy.
  • Wsparcie praw człowieka w globalnych łańcuchach dostaw oraz znaczenie budowania odporności na zmianę klimatu.
  • Informowanie o wysiłkach na rzecz sprawiedliwej transformacji w dwuletnich raportach przejrzystości i NDC (Narodowe Plany Klimatyczne)
„Deklaracja jest przyznaniem, że działania na rzecz klimatu to nie tylko kwestia ochrony środowiska, ale mają one również ogromne implikacje dla ludzi pracy” – powiedział Ludovic Voet. „To jest ważne. Teraz musimy uruchomić działania, aby zarządzać transformacją w sposób społecznie sprawiedliwy. Działania na rzecz klimatu i sprawiedliwa transformacja powinny zostać dostosowane do koniecznej szybkości działania, przed którym stoimy. Czternastu sygnatariuszy wysyła silny sygnał. EKZZ twierdzi, że nadszedł czas, aby wszystkie rządy podpisały się pod deklaracją i usiadły ze związkami zawodowymi w celu jej wdrożenia. Właśnie nad tym będzie pracować EKZZ w całej Europie”.
Unia Europejska uzgodniła Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w wysokości 17,5 miliarda euro na wsparcie regionów węglowych i innych sektorów wysokoemisyjnych zgodnie z wymaganiami EKZZ, chociaż budżet i zakres są niższe niż potrzeby. EKZZ wzywa do stworzenia bardziej kompleksowych ram sprawiedliwej transformacji, aby ambicje klimatyczne odpowiadały wyzwaniom społecznym.
Sygnatariuszami deklaracji są Belgia, Kanada, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone oraz Komisja Europejska.
Pełny tekst deklaracji w języku angielskim: