email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 12 października 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy.  W spotkaniu, oprócz stałych członków Zespołu, uczestniczyła również Pani Danuta Koradecka, – Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a także Państwowej Inspekcji Pracy. W spotkaniu brał udział Minister Stanisław Szwed.

W trakcie spotkania: