Akta Ubera: posłowie do Parlamentu Europejskiego muszą zbadać antypracowniczy lobbing

 
Związki zawodowe wzywają Parlament Europejski do zbadania antypracowniczego lobbingu Ubera w UE po wycieku tzw. Akt Ubera, który ma miejsce w związku z staraniami firmy o osłabienie dyrektywy w sprawie warunków pracy w platformach.
 
Z dokumentów wynika, że Uber odbył 12 spotkań z Komisją Europejską, które nie zostały wcześniej ujawnione, oraz że była wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za politykę cyfrową, Neelie Kroes, potajemnie lobbowała w imieniu Ubera.
 
Działalność lobbingowa Ubera w UE stała się jeszcze intensywniejsza od okresu objętego przeciekami, przy 16-krotnym wzroście wydatków na lobbing firmy odkąd zaczęła działać w Brukseli:
 
2013: 50,000€
2014: 50,000€ – 99,999
2015: 400,000€ – 499,999
2016: 700,000€ – 799,999
2017: 800,000€ – 899,999
2018: 800,000€ – 899,999
2019: 800,000€ – 899,999
2020: 700,000€ – 799,999
 
Uber sam zorganizował 70 publicznie zarejestrowanych spotkań z Komisją Europejską od 2015 r., ale płaci również do 199 000 euro rocznie za pomoc lobbingową firmie Acumen Public Affairs, która ma 38 lobbystów z akredytacją przy Parlamencie Europejskim.
 
Dzisiejszy przeciek pokazuje, że „Uber z pomocą firmy doradczej sporządził listy ponad 1850 'interesariuszy’, zasiadających i byłych urzędników publicznych, think tanków i grup obywatelskich, przy pomocy których zamierzał wpłynąć na decyzje w 29 krajach, a także w instytucjach Unii Europejskiej” – tak wynika z danych zespołu ICIJ stojącego za ujawnieniem „Akt Ubera”.
 
W wyraźnym konflikcie interesów, który ujawnia stały wpływ Ubera na instytucje UE, dyrektor ds. polityki UE Ubera, Zuzana Púčiková, pełni rolę jednego z ambasadorów klimatycznych Komisji Europejskiej.
 
Dyrektywa w sprawie warunków pracy w platformach
 
„Akta Ubera” pojawiają się, gdy Parlament Europejski i Rada Europejska rozważają projekt dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy w platformowach. Uber i inne platformy lobbują konserwatywnych i liberalnych ministrów, a także eurodeputowanych, aby rozwodnili projekt dyrektywy.
 
EKZZ napisała w czerwcu do francuskiego ministra pracy, aby wezwać francuską prezydencję UE do wydania silnej dyrektywy. Niechęć prezydencji francuskiej do poczynienia postępów w sprawie ma teraz inny kontekst -dokumenty z „akt Ubera” wskazują na powiazania firmy z prezydentem Francji.
 
Poprawki do dyrektywy zaproponowane przez posłów Renew  Europe i EPL dokładnie odzwierciedlają postulaty wysuwane przez Move EU, platformowe lobby, którego członkiem jest Uber.
 
EKZZ domaga się silnej dyrektywy, obejmującej rzeczywiste domniemanie zatrudnienia, aby wreszcie zapewnić godziwą płacę i warunki pracy milionom kierowców, kurierów, opiekunów i innych pracowników wykorzystywanych przez platformy.
 
Komentując „Akta Ubera”, sekretarz Konfederacji EKZZ Ludovic Voet powiedział:
 
„Ten sensacyjny wyciek pojawia się, gdy Uber ciężko lobbuje, aby spróbować osłabić unijne przepisy dotyczące praw pracowników platform. Szczegóły tajnych transakcji między Uberem a decydentami UE, co zrozumiałe, podważą zaufanie pracowników do procesu legislacyjnego.
 
Dlatego przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola musi pilnie wszcząć śledztwo w sprawie lobbingu Ubera w UE i zawiesić akredytację unijnych lobbystów Ubera do czasu jego zakończenia.
 
Przeciek pokazuje dokładnie, czym naprawdę jest Uber i że jego lobbyści są gotowi dołożyć wszelkich starań, aby ustalić zasady na swoją korzyść. Uber twierdzi, że się zmienił, ale Pierre-Dimitri Gore-Coty, który jest w centrum tego skandalu, nadal jest szefem Uber Eats, który lobbuje przeciwko działaniom UE w zakresie praw pracowniczych.
 
Jeżeli Uber chce pokazać, że naprawdę się zmienił, powinien przestać lobbować przeciwko prawu swoich pracowników do uczciwej płacy i warunków pracy oraz zaangażować się w negocjacje zbiorowe ze związkami zawodowymi w całej Europie”.
 
Uwagi:
 
Akta Ubera: https://www.icij.org/investigations/uber-files/uber-global-rise-lobbying-violence-technology/

Źródła wydatków na lobbing I na spotkania: LobbyFacts.EU

Źródło członkostwa w stowarzyszeniu przedsiębiorców: EU Transparency Register