Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

Dnia 16 lutego br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych. Głównym przedmiotem posiedzenie była dyskusja dotycząca uchylenia przepisów ustawy o wygaszaniu emerytur pomostowych. FZZ reprezentował Pan Waldemar Lutkowski. P. Izabela Tomczyk (Dyrektor Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS) przedstawiła wnioski z informacji ZUS przesłanej  członkom Zespołu – o ubezpieczonych wykonujących prace w szczególnych … Czytaj dalej Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych