Zarząd główny FZZ

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Henryk Piątkowski

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy

 • Krzysztof Dzikowski

  Związek Zawodowy Twórców Kultury

 • Damian Drzewiecki

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego

 • Krystyna Ciemniak

  Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Opolskiego

 • Krzysztof Hetman

  NSZZ Pracowników Pożarnictwa

 • Bogusław Studencki

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”

 • Henryk Konieczny

  NSZZ Solidarność 80’Konfederacja

 • Bożena Cichorska

  NSZZ Pracowników Policji

 • Andrzej Jaśkiewicz

  Związek Zawodowy Pracowników „RUCH” S.A. KADRA

 • Barbara Markowska-Wójcik

  Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych TVP S.A. Wizja

 • Czesław Tuła

  NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

 • Marian Strugała

  Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji w Polsce

 • Andrzej Matysek

  Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Świętokrzyskiego

 • Wojciech Gerus

  Ogólnopolski Związek Zawodowy „Straż Pocztowa”

 • Piotr Staszak

  Związek Zawodowy Kierowców w Polsce

 • Maksymilian Rogacki

  Związek Zawodowy Aktorów Polskich

 • Grażyna Gaj

  Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Małopolskiego

 • Joanna Janczycka

  Federacja Związków Zawodowych Pracowników Instytucji Publicznych

 • Andrzej Arndt

  Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Grzegorz Buksa

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych

 • Dorota Ronek

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Jacek Przepiórzyński

  Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych

 • Roman Harczenko

  NSZZ Ciepłowników w Polsce

 • Eugeniusz Matusiak

  Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej

 • Ewa Ochrymczuk

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii

 • Piotr Saugut

  NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej

 • Zenon Kopyściński

  Niezależny Związek Zawodowy Kierowców

 • Beata Rozner

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • Waldemar Węgłowski

  Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

 • Dagmara Ledzion

  Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS

 • Jerzy Lipiński

  Związek Zawodowy Kapitanów i Oficerów

 • Joanna Stec-Trzpil

  Związek Zawodowy Pracowników Policji

 • Piotr Bętkowski

  Zakładowy Związek Zawodowy Banku PEKAO S.A.

 • Eugeniusz Muszyc

  Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Podlaskiego

 • Ewa Tatarczak

  Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa”

 • Jarosław Ćmiel

  Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Łódzkiego

 • Sławomir Koniuszy

  Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 • Wojciech Osman

  Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Zachodniopomorskiego

 • Irena Błaszczyk

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych

 • Marek Kołodziejczyk

  Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Lubelskiego

 • Bogusława Kornowicz

  Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Lubuskiego

 • Krzysztof Kisielewski

  Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Dolnośląskiego

 • Beata Kalicka

  Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej

 • Aleksandra Muras

  Związek Zawodowy NEGOCJATOR

 • Robert Baraniak

  Krajowy Związek Zawodowy Pracowników ZUS „Niezależni”

 • Andrzej Wójcik

  NSZZ Policjantów

 • Cezary Staroń

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii

 • Alicja Jędrych

  Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005”

 • Iwona Nałęcz – Idzikowska

  Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

 • Krzysztof Bączek

  Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy

 • Barbara Belicka

  Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata”

 • Sławomir Koniuszy

  NSZZ Policjantów

 • Monika Kucharska

  Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych

 • Monika Mazur

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii

 • Dariusz Rubach

  NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Sławomir Siwy

  Związek Zawodowy Celnicy PL

 • Stanisław Chrzanowski

  Związek Zawodowy Pracowników Technicznych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

 • Marek Gołda

  Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Podkarpackiego

 • Iwona Czarnecka

  Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Narodowego Banku Polskiego

 • Jan Przywoźny

  Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy

 • Arkadiusz Poborski

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

 • Aleksandra Szewera Nalewajek

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych

 • Grażyna Cebula- Kubat

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

 • Zbigniew Sagański

  Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Mazowieckiego

 • Augustyn Stachowicz

  Związek Zawodowy „KONTRA 2000”

 • Witold Solski

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”

 • Małgorzata Kucab

  Związek Zawodowy Sektora Obronnego

 • Andrzej Mazurek

  NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

 • Roman Badach-Rogowski

  Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego

 • Jacek Skała

  Rada Krajowa Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury

 • Justyna Mroczko

  Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy ,,Razem”

 • Małgorzata Zatke-Witkowska

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

 • Jacek Zając

  Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Śląskiego

 • Krzysztof Małecki

  Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Wielkopolskiego

 • Urszula Łobodzińska

  Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ,,Ad Rem”

Krajowa Komisja Rewizyjna FZZ

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Krystyna Dębkowska

 • Józef Ryl

 • Waldemar Ziobro

 • Tomasz Sus

 • Krzysztof Balcer

 • Krzysztof Aniszewski

 • Grzegorz Kołodziej