Prezydium FZZ

Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Dorota Gardias

Wiceprzewodniczący

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Rafał Jankowski

 • Roman Michalski

 • Krystyna Ptok

 • Marek Mnich

 • Dariusz Trzcionka

 • Jan Przywoźny

Członkowie prezydium

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Stanisław Taube

 • Sławomir Wittkowicz

 • Grażyna Cebula- Kubat

 • Zofia Czyż

 • Marcin Kolasa

 • Czesław Tuła

Sekretarz Generalny FZZ

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Bogusław Studencki