email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Dorota Gardias

Dorota Gardias

Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych
Była Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego, Wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Przewodnicząca Zakładowej Organizacji OZZPiP w wojewódzkim szpitalu w Słupsku. Miłośniczka książek Oriany Fallaci, spacerów i smooth jazzu.
bg
Rafał <b>Jankowski</b>

Rafał Jankowski

Wiceprzewodniczący
Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, członek Rady Dialogu Społecznego
Stanisław <b>STOLORZ</b>

Stanisław STOLORZ

wiceprzewodniczący
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy członek Rady Dialogu Społecznego
Waldemar <b>LUTKOWSKI</b>

Waldemar LUTKOWSKI

wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego, członek Rady Dialogu Społecznego
Krystyna <b>PTOK</b>

Krystyna PTOK

wiceprzewodnicząca
Krystyna Ptok Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, członkini Rady Dialogu Społecznego
Marek <b>MNICH</b>

Marek MNICH

wiceprzewodniczący
Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”-80, członek Rady Dialogu Społecznego
Dariusz <b>TRZCIONKA</b>

Dariusz TRZCIONKA

wiceprzewodniczący
Przewodniczący Zarządu Głównego PZZ „KADRA”, członek Rady Dialogu Społecznego
bg

Stanisław TAUBE

Członek Prezydium
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP, Przewodniczący Branży Transportu Drogowego i Municypalnego Forum Związków Zawodowych
Stanisław <b>TAUBE</b>

Sławomir WITTKOWICZ

Członek Prezydium
Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność-Oświata" Przewodniczący Branży Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych
Sławomir <b>WITTKOWICZ</b>

Krzysztof Małecki

Członek Prezydium
Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Wielkopolskiego
Krzysztof <b>Małecki</b>

Longina KACZMARSKA

Członek Prezydium
Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
Longina <b>KACZMARSKA</b>

Marcin KOLASA

Członek prezydium
Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej
Marcin <b>KOLASA</b>

Roman Michalski

Członek Prezydium
Wiceprzewodniczący Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego Członek Zarządu Forum Związków Zawodowych, Sekretarz Rady Dialogu Społecznego
Roman <b>Michalski</b>
Henryk Piątkowski
Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy
Dzikowski Krzysztof
ZWIĄZEK ZAWODOWY TWÓRCÓW KULTURY
Janoszka Wioletta
POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH „KADRA”
Fifielski Józef
OZZ PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO
Ciemniak Krystyna
Przewodnicząca ZW. Opolskiego
Klitkowska Anna
KWZZ PRACOWNIKÓW GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Hetman Krzysztof
NSZZ PRACOWNIKÓW POŻARNICTWA
Bogusław Studencki
POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH „KADRA”
Henryk Konieczny
NSZZ SOLIDARNOŚC 80 KONFEDERACJA
Lewicka Małgorzata
NSZZ PRACOWNIKÓW POLICJI
Jaśkiewicz Andrzej
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RUCH S.A. KADRA
Markowska-Wójcik Barbara
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TWÓRCZYCH TVP WIZJA
Oszywa Małgorzata
FEDERACJA ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH KOLEJARZY
Tuła Czesław
NSZZ FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA
Strugała Marian
KZZ PRACOWNIKÓW TELEKOMUNIKACJI W POLSCE
Matysek Andrzej
Przewodniczący ZW. Świętokrzyskiego
Machniak Bernarda
OZZ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Fidelis Krzysztof
OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY "STRAŻ POCZTOWA"
Piotr Staszak
ZWIĄZEK ZAWODOWY KIEROWCÓW W POLSCE
Roman Badach-Rogowski
KZZ PRACOWNIKÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Maksymilian Rogacki
Przewodniczący Związku Zawodowego Aktorów Polskich
Pisarek Tadeusz
NSZZP Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych
Gaj Grażyna
PRZEWODNICZĄCA ZW. MAŁOPOLSKIEGO
Zarzycki Mariusz
OZZZ PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO
Janczycka Joanna
FZZ Pracowników Instytucji Publicznych
Arndt Andrzej
Przewodniczący ZW. Kujawsko-Pomorskiego
Stefanek Krzysztof
Przewodniczący ZW. Śląskiego
Brzezowski Dariusz
OZZ KIEROWCÓW I MOTORNICZYCH
Bujas Zdzisław
OZZ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Józef Labuda
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WARSZTATOWYCH
Harczenko Roman
NSZZ CIEPŁOWNIKÓW W POLSCE
Krzysztof Aniszewski
NSZZ "SOLIDARNOŚC"-80
Matusiak Eugeniusz
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
Ewa Ochrymczuk
OZZ PRACOWNIKÓW DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ I FIZJOTERAPII
Saugut Piotr
NSZZ LISTONOSZY POCZTY POLSKIEJ
Kopyściński Zenon
NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY KIEROWCÓW
Rozner Beata
OZZPBO ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Waldemar Węgłowski
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RP
Śliwa Tomasz
KRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWYCH INSPEKTORÓW KONTROLI ZUS
Stachyra Marek
ZWIĄZEK ZAWODOWY KAPITANÓW I OFICERÓW
Wołoszczak Ryszard
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI
Nowak Ferdynand
ZWIĄZEK ZAWODOWY BANKU PEKAO S.A.
Muszyc Eugeniusz
Przewodniczący ZW. Podlaskiego
Tatarczak Ewa
ZWIĄZEK ZAWODOWY RADA PORADNICTWA
Ćmiel Jarosław
Przewodniczący ZW. Łódzkiego
Paciulan Grzegorz
Przewodniczący ZW. Warmińsko-mazurskiego
Piekarz Zdzisław
Związek Zawodowy Marynarzy i Rybaków Kontraktowych
Osman Wojciech
Przewodniczący ZW. Zachodniopomorskiego
Potrzebny-Curyło Janina
Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych
Kołodziejczyk Marek
Przewodniczący ZW Lubelskiego
Kornowicz Bogusława
Przewodnicząca ZW. Lubuskiego
Kisielewski Krzysztof
Przewodniczący ZW Dolnośląskiego
Kalicka Beata
Związek Zawodowy Pracowników MSWiAP
Jurecka Elżbieta
Związek Zawodowy Negocjator
Małecka Danuta
Krajowy Związek Zawodowy Pracowników ZUS „Niezależni”
Brzezicki Dariusz
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
Bachanowicz Kamil
przewodniczący NSZZF i PW Olsztyn
Przywoźny Jan
przewodniczący zw mazowieckiego
Cezary Staroń
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii
Alicja Jędrych
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005”
Justyna Przybylska
Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Ad Rem"
Iwona Nałęcz – Idzikowska
Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej
Krzysztof Bączek
Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy
Barbara Belicka
Wolny Związek Zawodowy „Solidarność – Oświata”
Sławomir Koniuszy
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
Monika Kucharska
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych
Monika Mazur
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii
Dariusz Rubach
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej
ZWIĄZKI ZAWODOWE WCHODZĄCE W SKŁAD FORUM
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
Przewodniczący
RAFAŁ JANKOWSKI
NSZZ Pracowników Policji
NSZZ Pracowników Policji
Ul. Puławska 148-150, 02-624 Warszawa
Przewodniczący
MAŁGORZATA LEWICKA
Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy
Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy
Ul. Jaracza 2, 00-378 Warszawa
Przewodniczący
JAN PRZYWOŹNY
NSZZ „Solidarność”-80
NSZZ „Solidarność”-80
ul. Piękna 22/8, 00-549 Warszawa
Przewodniczący
MAREK MNICH
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
Przewodniczący
CEZARY STAROŃ
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych
Ul. Wróblewskiego 10, 93-578 Łódź
Przewodniczący
TERESA RACZYŃSKA-WIŚNIEWSKA
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005”
Ul. Jagiełły 17, 32-600 Oświęcim
Przewodniczący
Alicja Jędrych
NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej
NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej
Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa
Przewodniczący
MARCIN KOLASA
Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego
Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego
Ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski
Przewodniczący
ROMAN BADACH-ROGOWSKI
NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
Ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
Przewodniczący
CZESŁAW TUŁA
Związek Zawodowy Twórców Kultury
Związek Zawodowy Twórców Kultury
Ul. Daniłowiczowska 18/5a, 00-093 Warszawa
Przewodniczący
KRZYSZTOF DZIKOWSKI
Związek Zawodowy Pracowników RUCH S.A. KADRA
Związek Zawodowy Pracowników RUCH S.A. KADRA
Ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa
Przewodniczący
ANDRZEJ JAŚKIEWICZ
Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych
Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych
Ul. Kraszewskiego 7/9, 93-161 Łódź
Przewodniczący
DARIUSZ BRZEZOWSKI
NSZZ Solidarność’80 Konfederacja
NSZZ Solidarność’80 Konfederacja
Ul. Kaszubska 30, 70-226 Szczecin
Przewodniczący
HENRYK KONIECZNY
Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej
Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej
Ul. Bracka 8, 78-600 Wałcz
Przewodniczący
EUGENIUSZ MATUSIAK
NSZZ Ciepłowników w Polsce
NSZZ Ciepłowników w Polsce
Ul. Wierzbowa 136, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Przewodniczący
SŁAWOMIR KAPAŁA
Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych
Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych
Ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Przewodniczący
WALDEMAR ZIOBRO
Związek Zawodowy Kapitanów i Oficerów
Związek Zawodowy Kapitanów i Oficerów
Ul. Garncarska 5, 71-616 Szczecin
Przewodniczący
MAREK STACHYRA
Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa”
Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa”
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP", ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa
Przewodniczący
EWA TATARCZAK
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
Ul. Spółdzielcza 1/98, 87-720 Ciechocinek
Przewodniczący
JÓZEF FIFIELSKI
Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej W RP
Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej W RP
Ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź
Przewodniczący
STANISŁAW TAUBE
Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra”
Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra”
Ul. Obroki 77, 40-833 Katowice
Przewodniczący
DARIUSZ TRZCIONKA
Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy
Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy
Plac Kaszubski 8/508, 81-350 Gdynia
Przewodniczący
HENRYK PIĄTKOWSKI
ZZ PRACOWNIKÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
ZZ PRACOWNIKÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
ul. Domaniewska 36/38, 02-563 Warszawa
Przewodniczący
BEATA KALICKA
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii
Ul. Kozanowska 109, 54-142 Wrocław
Przewodniczący
EWA OCHRYMCZUK
NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych
NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych
Ul. Modra 11, 71-220 Szczecin
Przewodniczący
TADEUSZ PISAREK
Wolny Związek Zawodowy Solidarność-Oświata
Wolny Związek Zawodowy Solidarność-Oświata
Ul. 3 Maja 8/3, 85-016 Bydgoszcz
Przewodniczący
SŁAWOMIR WITTKOWICZ
Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
ul. Redarów 28, 52-340 Wrocław
Przewodniczący
KRZYSZTOF KISIELEWSKI
NSZZ Pracowników Pożarnictwa
NSZZ Pracowników Pożarnictwa
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
Przewodniczący
KRZYSZTOF HETMAN
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Przewodniczący
BEATA ROZNER
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Ul. Podwale 11 lok.311, 00-252 Warszawa
Przewodniczący
KRYSTYNA PTOK
NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej
NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej
Ul. Żymierskiego 5, 66-540 Stare Kurowo
Przewodniczący
PIOTR SAUGUT
Związek Zawodowy Marynarzy i Rybaków Kontraktowych
Związek Zawodowy Marynarzy i Rybaków Kontraktowych
Ul. Krzysztofa Kolumba 60/4u, 70-035 Szczecin
Przewodniczący
ZDZISŁAW PIEKARZ
NZZ Kierowców
NZZ Kierowców
Ul. Stalowa 77, 03-429 Warszawa
Przewodniczący
ZENON KOPYŚCIŃSKI
Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych
Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych
Ul. Zamoyskiego 58, 30-523 Kraków
Przewodniczący
JANINA POTRZEBNY-CURYŁO
Związek Zawodowy Kierowców w Polsce
Ul. Krasińskiego 14/24, 42-200 Częstochowa
Przewodniczący
PIOTR STASZAK
Związek Zawodowy Banku PEKAO S.A
Związek Zawodowy Banku PEKAO S.A
Ul. Św. Marcin 52/56, 61-807 Poznań
Przewodniczący
FERDYNAND NOWAK
Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS
Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS
Ul. Dąbrowskiego 45, 41-500 Chorzów
Przewodniczący
TOMASZ ŚLIWA
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja
Ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa
Przewodniczący
BARBARA MARKOWSKA-WÓJCIK
Związek Zawodowy Pracowników Policji
Związek Zawodowy Pracowników Policji
Ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
Przewodniczący
DANUTA HUS
Federacja ZZ Pracowników Instytucji Publicznych
ul. Raginisa 6/49, 35-516 Rzeszów
Przewodniczący
JOANNA JANCZYCKA
Krajowy Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
Krajowy Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa;
koresp na: WZZPGWIOŚ przy AQUANET S.A., ul. Wiśniowa 13, 61-477 Poznań
Przewodniczący
ANNA KLITKOWSKA
Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji w Polsce
Al. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin pok. 242
Przewodniczący
MARIAN STRUGAŁA
Ogólnopolski Związek Zawodowy Straż Pocztowa
Ogólnopolski Związek Zawodowy Straż Pocztowa
Al. Włókniarzy 227, 90-900 Łódź
Przewodniczący
KRZYSZTOF FIDELIS
Związek Zawodowy Negocjator
Związek Zawodowy Negocjator
ul. Grzybowska 53/57, 37-400 Warszawa
Przewodniczący
Jurecka Elżbieta
Krajowy Związek Zawodowy Pracowników ZUS „Niezależni”
Krajowy Związek Zawodowy Pracowników ZUS „Niezależni”
ul. Szamocka 3/5, 01–748 Warszawa
Przewodniczący
Danuta Małecka
ZWIĄZEK ZAWODOWY AKTORÓW POLSKICH
ZWIĄZEK ZAWODOWY AKTORÓW POLSKICH
Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa
Przewodniczący
Maksymilian Rogacki
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii
43-300 Bielsko Biała, ul. Wyzwolenia 18
Przewodniczący
Monika Mazur
Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Ad Rem”
Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Ad Rem”
ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław
Przewodniczący
JUSTYNA PRZYBYLSKA
Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej
Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
Przewodniczący
IWONA NAŁĘCZ-IDZIKOWSKA
Związek Zawodowy Celnicy PL
Związek Zawodowy Celnicy PL
ul. Szpitalna 3b 5-7, 45-110 Opole
Przewodniczący
Sławomir Siwy
Związek Zawodowy Pracowników Technicznych Polskiej Żeglugi Powietrznej
Ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa
Przewodniczący
Andrzej Krześniak
ZARZĄDY WOJEWÓDZKIE
FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
ZWIAZKI ZAWODOWE
PRZYJĘTE PRZEZ ZARZĄDY WOJEWÓDZKIE FZZ
PODKARPACKIE MAŁOPOLSKIE ŚLĄSKIE OPOLSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE DOLNOŚLĄSKIE LUBELSKIE ŁÓDZKIE LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE MAZOWIECKIE KUJAWSKO- POMORSKIE ZACHODNIO- POMORSKIE PODLASKIE WARMIŃSKO- MAZURSKIE POMORSKIE

 • NSZZ GÓRNIKÓW-NAFTOWCÓW W PGNIG

  ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok
  Przewodniczący: Jacek Szuszek

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RZESZOWSKIEGO ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO S.A

  Ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów
  Przewodnicząca: Elżbieta Grabowska

 • ZZ „NADZIEJA” PRACOWNIKÓW ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA

  Witowice 60 A, 32-250 Charsznica
  Przewodnicząca: Jadwiga Włodarczyk

 • ZWIĄZEK NAUCZYCIELI RZECZYPOSPOLITEJ

  os. Sikorskiego 15 B 32-200 Miechów
  Przewodniczący: Adam Pituch

 • MIĘDZYZAKŁADOWY MŁODZIEŻOWY ZW. ZAW. PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND S.A.

  ul. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza
  Przewodnicząca: Halina Giemza

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. S.HADYNY

  Ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
  Przewodniczący: Jacek Wawrzyniec Kapica

 • KOMISJA KRAJOWA SOLIDARNOŚĆ'80

  ul. Naruszewicza 3/7, 41-200 Sosnowiec
  Przewodniczący: Paweł Leśniewski

 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Hutników w CMC Poland Sp z o.o.

  Ul. Piłsudskiego 82
  42-400 Zawiercie
  Przewodnicząca: Grażyna Nowakowska

 • MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GRUPY PZU "JEDNOŚĆ" W OPOLU

  Ul. Ozimska 5, 45-057 Opole
  Przewodniczący: Krzysztof Ziemniewski

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OŚWIATY „RAZEM”

  UL. 1 Maja 3 47-220 Kędzierzyn Koźle
  Przewodnicząca: Agnieszka Zelenay-Fuchs

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY ALTERNATYWA ZAKŁADÓW TŁUSZCZOWYCH KRUSZWICA S.A W BRZEGU

  ul. Makarskiego 35 lok 1 49-305 Brzeg
  Przewodniczący: Waldemar Baurski

 • NSZZ PRAC. VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA S.A. W KIELCACH (DAWNIEJ MPO KIELCE)

  Ul. Zagańska 232 A, Kielce
  Przewodniczący: Jerzy Łapka

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW ZEORK

  Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna
  Przewodniczący: Dariusz Frankiewicz

 • NSZZ ,,Kontra - 2000"

  ul. Portowa 24, Sandomierz
  Przewodniczący: Augustyn Stachowicz

 • OGÓLNOPOLSKI MIĘDZYBRANŻOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY "RAZEM"

  Ul. Tysiąclecia 22, 26-110 Skarżysko–Kamienna
  Przewodniczący: Zenon Chaba

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WABCO POLSKA SP. Z O.O

  Ul. Ostrowskiego 34, 53-238 Wrocław
  Przewodniczący: Dariusz Zygmański

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POL-MIEDŹ-TRANS w LUBINIE

  Ul. M. Skłodowskiej-Curie 190, 59-301 Lubin
  Przedstawiciel: POL-MIEDŹ-TRANS w LUBINIE

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW DCR SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE (DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI )

  Ul. Janusza Korczaka 1 58-400, Kamienna Góra
  Przewodnicząca: Grażyna Walusiak

 • ZZ PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH I ADMINISTRACJI „DOZÓR” ENERGETYKA SP Z O.O. W LUBINIE

  ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 59-300 Lubin
  Przewodniczący: Mieczysław Dykta

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OŚWIATY, OPIEKI I WYCHOWANIA

  ul. M. Skłodowskiej – Curie 3/4, 58-400 Kamienna Góra
  Przewodnicząca: Magdalena Giercarz-Borkowska

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY "MIEDZIOWI" KGHM POLSKA MIEDŻ W LUBINIE

  ul. M. Skłodowskiej – Curie 188, 59-301 Lubin
  Przewodniczący: Marcin Braszczok

 • NOWY NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PKS W RADZYNIU PODLASKIM

  ul. Budowlanych 2, 21-300 Radzyń Podlaski

 • MIEDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW „ENERGETYK”

  Ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość
  Przewodniczący: Eryk Ostapiuk

 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ-80” REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI W LUBLINIE

  Ul. Kunickiego 35, 20-417 Lublin
  Przewodnicząca: Grażyna Jargiło

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PGE DYSTRYBUCJA S.A.

  Ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
  Przewodnicząca: Trębicka Beata Irena

 • ZW. ZAW. PRACOWNIKÓW KADROWYCH ENERGETYKI

  Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
  Przewodniczący: Adam Żółkowski

 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

  MPK LUBLIN SP.Z O.O. Ul. A. Grygowej 56 20-260 Lublin
  Przewodniczący: Osiecki Piotr Antoni

 • MIĘDZYZAKŁ. NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZW. ZAW. „WSPÓŁPRACA”

  Ul. Targowa 18, 90-042 Łódź
  Przewodniczący: Karol Holak

 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W SKIERNIEWICACH

  ul. Czerwona 7, 96-100 Skierniewice
  Przewodniczący: Roman Walendzik

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W ŁODZI "FORUM"

  Ul. Wierzbowa 52, 900-133 łódź
  Przewodnicząca: Anna Bylewska-Juszczak

 • Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego

  Przewodniczący Artur Dąbrowski
  Ul. Słowackiego 5
  97-300 Piotrków Trybunalski

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW LABORATORIUM PRZY WSSE W GORZOWIE WLKP.

  ul. Mickiewicza 12B 66-400 Gorzów Wlkp.
  Przewodnicząca: Małgorzata Wojtal

 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW LUBSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

  Ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko
  Przewodniczacy: Marek Gorzechowski

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW MIASTA POZNANIA W ZARZĄDZIE TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

  UL. Matejki 59, 60-770 Poznań
  Przewodniczący: Dariusz Krzyżanowski

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOLEJOWYCH W KRZYŻU

  Ul. Kosynierów Gdyńskich
  Przewodniczący: Janusz Gawlik

 • ZW. ZAW. PRAC TOTALIZATORA SPORTOWEGO SP. ZOO „FORUM”

  Ul. Targowa 34, lok 43, 03-728 Warszawa
  Przewodniczący: Adam Waligóra

 • ZW. ZAW. KIEROWCÓW I PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W PŁOCKU

  ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock
  Przewodniczący: Andrzej Czyżewski

 • KRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY GEOLOGÓW PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

  Państwowy Instytut Badawczy Ul. Jagiellońska 76 03-301 Warszawa
  Przewodniczący: Rafał Janica

 • NSZZ „PRZESYŁ” PRACOWNIKÓW OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

  Ul. Mszczonowska 4, Warszawa 02-337
  Przewodniczący: Piotr Czarnocki

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W WARSZAWIE

  Ul. Wójcickiego 14, 01-938 Warszawa
  Przewodniczący: Jacek Krzeski

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY SANITARIUSZY I SALOWYCH Z SIEDZIBĄ W RADOMIU

  UL. Krychnowicka 1 Hotel pracowniczy pok. Nr 8, 26-607 Radom
  Przewodniczący: Adam Oder

 • WARSZAWSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY CIEPŁOWNIKÓW

  Ul. Lizbońska 1, 03-969 Warszawa
  Przewodniczący: Władysław Zalewski

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW LOTNICTWA CYWILNEGO

  ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa
  Przewodniczący: Marek Żuk

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW AGENCJI RUCHU LOTNICZEGO

  Ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa
  Przewodniczacy: Tomasz Krzyżankowski

 • KZZ PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH LABORATORIÓW DIAGNOSTYCZNYCH

  ul. Kabacki Dukt 14/51, 02-798 Warszawa
  Przewodnicząca: Iwona Kozłowska

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY MERYTORYCZNEJ KADRY ORANGE POLSKA

  Ul. Św. Barbary 2, 00-686 Warszawa
  Przewodniczący: Grzegorz Pomećko

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO - TECHNICZNYCH PERN S.A.

  ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock
  Przewodniczący: Jan Śniegowski

 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Artystów Chóru

  Ul. Kobielska 9/112
  04-359 Warszawa

  Przewodniczący: Wojciech Dylewski

 • ZW. ZAW. PRAC. TECHNICZNYCH I EKONOM. BYDGOSKICH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU GUMOWEGO „STOMIL” S.A.

  Ul. Toruńska 155, 85-955 Bydgoszcz
  Przewodniczący: Piotr Wiktorowicz

 • ZW. ZAW. PRAC. KOMUNALNYCH REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

  Ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
  Przewodniczący: Jacek Majewski

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY NOWOŚCI

  Ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz
  Przewodniczacy: Kamil Pik

 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SZPITALA IM. DR A. JURASZA W BYDGOSZCZY

  Ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
  Przewodniczący: Krzysztof Kubiak

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W BARCINIE

  Urząd Miejski w Barcinie, Ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
  Przewodnicząca: Monika Cierpisz

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY SODA POLSKA

  Ul. Przemysłowa 30, 88-160 Janikowo
  Przewodnicząca: Zofia Krokos

 • WOLNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PRODUKCJI PRZY SODA POLSKA CIECH SP.ZOO

  Ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław
  Przewodniczący: Jarosław Dombek

 • SAMORZĄDNY NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH

  PS Zakład Opieki Zdrowotnej, Ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław
  Przewodniczący: Michał Barałkiewicz

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY STRAŻY MIEJSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

  Ul. Bojańczyka 11/13 87-800 Włocławek
  Przewodniczący: Mirosław Sowa

 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WODOCIĄGÓW W BYDGOSZCZY

  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy, Ul. Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz
  Przewodniczący: Mirosław Jazierski

 • ZZ PRACOWNIKÓW DOZORU ELEKTROCIEPŁOWNI

  Ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz
  Przewodniczący: Paweł Franczak

 • ZZ PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYCH BŁOTACH

  Ul. Betonowa 1A, 86-005 Białe Błota
  Przewodnicząca: Alicja Gwizdała

 • NSZZ SOLIDARNOŚĆ”80 SZCZECIŃSKIEGO PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO

  Ul. Firlika 20, 71-637 Szczecin
  Przewodniczący: Jacek Kantor

 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty Nie Będących Nauczycielami

  Dworcowa 19 lok 415, 70-206 Szczecin
  Przewodnicząca: Maria Doroszko

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PROVIDENT POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

  Ul. Korony Północnej 17, 71-781 Szczecin
  Przewodniczący: Robert Sasiuk

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY INŻYNIERÓW, TECHNIKÓW I EKONOMISTÓW POLSKIEJ ŻEGLUGI MORSKIEJ

  Plac Radoła 8, 70-419 Szczecin
  Przewodniczący: Dariusz Litkiewicz

 • MIĘDZYZAKŁ. ZW. ZAW. PRAC. BRITISH- AMERICAN TOBACCO POLSKA S.A.

  Ul. Tytoniowa 16, 16-300 Augustów
  Przewodniczący: Krzysztof Gogowski

 • PODLASKA FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

  Ul. Plac dr Zygmunta Brodowicza 1/23, 16-070 Choroszcz
  Przewodniczący: Eugeniusz Muszyc

 • ZW. ZAW. PRAC. KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ W GDYNI

  Ul. Platynowa 19/21, 81-032 Gdynia
  Przewodniczący: Szczepan Kleniewski

 • ZW. ZAW. PRAC. ZAKŁADU SZYBKIEJ KOLEI MIEJSKIEJ „CISOWA”

  Ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia
  Przewodnicząca: Magdalena Lipska

 • MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

  Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego Ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia
  Przewodnicząca: Izabela Kowaczewić

 • MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY OBRONY PRACOWNIKÓW W GRUPIE LOTOS S.A.

  Ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
  Przewodniczący: Arkadiusz Formela

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW EDF EKOSERWIS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

  Ul. Potęgowska 6/18, 80-176 Gdańsk
  Przewodniczący: Piotr Niżygorocki

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J.K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH

  UL. LEŚNA 10, 89-600 CHOJNICE
  Przewodnicząca: Beata Behrendt

 • ZW. ZAW. PRACOWNIKÓW TRANSPORTU KOLEJOWEGO GRUPY LOTOS

  ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk
  Przewodniczący: Radosław Czerniak

KOMISJA REWIZYJNA
ZIOBRO WALDEMAR
ZZPW
RYL JÓZEF
PZZ "Kadra"
CIEŚLIK BERNARD
NSZZ "Solidarność"-80
GNACIŃSKI ZDZISŁAW
FZZK
KRYSTYNA DĘBKOWSKA
OZZPIP
KRZYSZTOF BALCER
NSZZ Policjantów
TOMASZ SUS
OZZZPRC
ZESPÓŁ
Beata <br>Pruszyńska
Beata
Pruszyńska
Kierownik Biura
Grzegorz <br> Sikora
Grzegorz
Sikora
Dyrektor ds. komunikacji Forum Związków Zawodowych
Dominika <br>Biardzka
Dominika
Biardzka
Starszy specjalista ds. administracyjno-biurowych
Andrzej <br>Jankowski
Andrzej
Jankowski
Dyrektor Biura Prawnego FZZ