email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Na dzień przed tzw. Europejskim Szczytem Socjalnym od wczesnych godzin związkowcy zrzeszeni w EKZZ (Europejska Konfederacja Związków Zawodowych) spotkali się, aby porozmawiać o tym jak wpływać na przywódców państw i unijnych instytucji, by w Unii Europejskiej Filar Spraw Socjalnych nie tylko został uroczyście podpisany, ale przede wszystkim wcielony w życie.

Podczas pierwszej sesji dyskusja była zarówno przypomnieniem drogi, jaką związki zawodowe przeszły w Europie w walce o socjalny wymiar UE, jak i o potrzebie rozszerzenia zasady dialogu społecznego do traktatowego standardu. Mówiono o wielkiej akcji EKZZ pod hasłem „Prawa socjalne przede wszystkim”, która doprowadziła do wpisania do Deklaracji Rzymskiej paragrafu o socjalnym wymiarze Europy. Deklarację przyjęli szefowie państw w marcu w 60 rocznicę Traktatów Rzymskich. Szef EKZZ, Luca Visentini, ale też Gabi Bischof, przewodnicząca strony związkowej w Europejskim Komitecie Ekonomiczno Społecznym podkreślali znaczenie układów zbiorowych dla skutecznej ochrony praw pracowniczych.

Związkowcy ze Szwecji, a więc gospodarze szczytu przyznali, że w ich kraju dialog społeczny jest codziennością, a światowy sukces np. firmy Volvo, którą 16 listopada członkowie EKZZ mogli odwiedzić jest pochodną wysokiej jakości dialogu wszystkich partnerów społecznych, polityków i świata nauki.

Uczestnicy debat EKZZ-u przed szczytem podkreślają, że Socjalny Filar to oczywiście wielki sukces związków zawodowych, ale na przysłowiowe otwieranie szampana przyjdzie jeszcze czas. Dlaczego? Bo to jednak tylko deklaracja, której sens pojawi się dopiero wtedy, gdy państwa członkowskie zaimplementują ją do swoich porządków prawnych. 

Ważne jest też, by instytucje unijne w swojej dalszej pracy kierowały się zasadami FIlara. Już wkrótce przejdą one pierwsze testy wiarygodności, gdy w fazę finalną wejdą prace nad takimi dokumentami jak: dyrektywa o pracownikach delegowanych czy dyrektywa o pisemnych umowach o pracę. Jeśli instytucje unijne nie zajmą się pilnie finalizacją prac nad tymi dokumentami będzie to oznaczało, że wielkie słowa o Filarze były tylko sloganami. Trzeba bowiem przypomnieć, że mniej więcej od maja 2018 ruszy sezon wyborczy do europejskich instytucji. Te z kolei – z definicji – oznaczają zmianę składu Komisji Europejskiej. O jej przyszłym składzie można powiedzieć niewiele, poza tym, że na pewno na jej czele nie będzie Jean-Cloude’a Junckera. Obecny szef KE zapewnia, że nie zamierza ubiegać się o reelekcje. Trudno więc przewidzieć jak KE ukształtuje się w wymiarze politycznym. Ostatnie wybory w państwach Unii nie dają jasnej odpowiedzi. Fatalnie wypadają w nich partie lewicowe (Francja, Holandia, Niemcy), które do tej pory tworzyły w Unii drugą pod względem siły rodzinę polityczną.

Wszystko to zachęca przedstawicieli EKZZ do „ruszenia w trasę”. Jak zapewnia Luca Visentini od jutra odwiedzą każdy rząd i będą domagać się jasnej deklaracji o implementacji Filara Socjalnego. Będą też pytać jak dany rząd zamierza implementować przepisy.

EKZZ wyznaczył kilka celów, które planuje zrealizować w kontekście przyjęcia Filara. Jednym z tych celów jest wsparcie działań tych, którzy chcą, by kolejny budżet Unii Europejskiej był duży.  Dzisiejsze sygnały ze stolic państw europejskich nie napawają optymizmem. 

EKZZ chce również dopilnować, aby dalsze propozycje legislacyjne Komisji były w zgodzie z duchem Filara. Duże znaczenie odegrać ma tu współpraca z Parlamentem Europejskim.

Szczyt w Göteborgu.

W ramach szczytu odbyły się trzy panele:

1. Dostęp do rynku pracy.
2. Uczciwe zatrudnienie i warunki pracy.
3. Wsparcie dla okresów przejścia z jednego zawodu do drugiego.

Szczególnie trzeci panel wywołał duże zainteresowanie, gdyż wśród mówców był Emmanuel Macron, którego zapowiedzi zastopowania dumpingu socjalnego wywołały w Europie wiele kontrowersji. Prezydent Francji powtórzył, że olbrzymie zróżnicowanie poziomu opieki socjalnej w państwa EU tworzy niebezpieczne zjawiska, takie jak drenaż wykwalifikowanych pracowników z biedniejszych państw, co w efekcie opóźnia ich dalszy rozwój zakłócając rynek pracy w państwach bogatszych. Dlatego cieszy go fakt, że udaje  się w pracy nad dyrektywą o pracownikach delegowanych dochodzić do kompromisu, który będzie godził oczekiwania firm z Europy Środkowej z obawami pracowników w Zachodniej Europie.

Premier Grecji Alexis Tsipras podkreślał ogromny problem bezrobocia wśród młodzieży – mimo poprawy ogólnej sytuacji gospodarczej w Europie, ciągle w wielu krajach w tej grupie społecznej walka z bezrobociem jest wyzwaniem. NIe uda się młodych ludzi wciągnąć w europejski projekt, w działanie na rzecz dobrej współpracy bez poprawy ich sytuacji. Ich frustracja może okazać się paliwem dla radykalnych populistów.

W pierwszym panelu uczestniczyła Prezes Rady Ministrów, Pani Beata Szydło. Odniosła się do kwestii równości płac wśród kobiet i mężczyzn. Zauważyła, że w Polsce nie wprowadzono specjalnych rozwiązań w tej kwestii ze względu na to, że różnice w zarobkach są jedne z najniższych w Europie. Pani premier zwróciła uwagę na problem pracowników o technicznych kwalifikacjach. Uznała, że problemem stał się brak takich pracowników, dlatego w Polsce mamy ponowny zwrot w stronę rozwoju szkolnictwa zawodowego. Na koniec swego wystąpienia pani premier zaapelowała, by w Europie nie rozkręcać tematu protekcjonizmu, bo może to być groźne dla ważnej w Unii swobodzie przepływu kapitału i ludzi.

The European Commission Jean-Claude Juncker speaks during the introductory session in Gothenburg during the beginning of the Social Summit for Fair Jobs and Growth 2017 hosted by Sweden’s Prime Minister Stefan Löfven and President of the European Commission Jean-Claude Juncker in Gothenburg on 17 November 2017.

Happy participants during the Social Summit for Fair Jobs and Growth 2017 hosted by Sweden’s Prime Minister Stefan Löfven and President of the European Commission Jean-Claude Juncker in Gothenburg on 17 November 2017.

Donald Tusk (C), President of the European Council talks to Swedish PM Stefan Lofven, Hungarian PM Viktor Orban, Estonian PM Juri Ratas and Danish PM Lars Loekke Rasmussen during the EU Social Summit for Fair Jobs and Growth 2017.

Mark Rutte, Prime Minister of the Netherlands and Xavier Bettel, Prime Minister of Luxemburg during the EU Social Summit for Fair Jobs and Growth in Gothenburg on Nov. 17, 2017

Zapraszamy także do obejrzenia pełnej galerii zdjęć dostępnych na stronie konferencji.