email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniach 12-13 kwietnia 2016r. w Hadze odbyło się wiosenne spotkanie przedstawicieli europejskich związków zawodowych zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Forum Związków Zawodowych reprezentował Tomasz Jasiński, radca. ds. międzynarodowych FZZ.  Związkowcy zawitali tym razem do Hagi, gdyż w tym półroczu Holandia sprawuje Prezydencję w Unii Europejskiej. Z uczestnikami Szkoły wiosennej EKZZ, bo tak nazwano spotkanie,  spotkał się wicepremier, minister pracy i gospodarki Holandii.

Szkoła wiosenna została zorganizowania w celu przedyskutowania strategii i kierunków działań EKZZ na nadchodzące miesiące i w dłuższej perspektywie kadencji obecnego sekretariatu. Sekretariat oraz członkowie KW EKZZZ zdecydowali, iż w nadchodzących miesiącach zostaną przeprowadzone  kampanie informacyjne odnoszące się do kwestii walki z atypowymi formami zatrudnienia, wzrostem wynagrodzeń oraz kryzysu imigracyjnego.

Sekretariat EKZZ wyznaczył sobie 12 następujących obszarów priorytetowych działań:

 1. Wskazanie alternatywy i demokratyczne zarządzanie Europą
 2. Inwestycje w zrównoważony wzrost i tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy
 3. Nowa gospodarka dla Europy
 4. Wzrost wynagrodzeń europejskich pracowników
 5. Odbudowa dialogu społecznego i partycypacji pracowniczej
 6. Obrona i promocja praw związkowych oraz członkostwa w związkach zawodowych
 7. Filar społeczny Europy
 8. Na rzecz włączającego i sprawiedliwego rynku pracy
 9. Inwestycje w czynnik ludzki
 10. Przyszłość zatrudnienia
 11. Lepsza ochrona praw, integracja i inkluzja migrantów oraz uchodźców
 12. Międzynarodowa rola EKZZ

 

Tomasz Jasiński