email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Drodzy koledzy,

Jak przewidywaliśmy Parlament Europejski będzie jutro, czyli 18 kwietnia głosował nad stanowiskiem (po pierwszym czytaniu) Parlamentu dotyczącym rewizji Regulacji o koordynacji systemów bezpieczeństwa socjalnego w Europie.

Dokument został przyjęty przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) i są w nim dobre zapisy, które stanowią korzystny punkt startu do dalszych  między instytucjonalnych rozmów w kolejnej kadencji, kiedy to będzie można wyjaśnić wszelkie sprawy. To bardzo ważne, byśmy poparli różne elementy tego dokumentu.

Kilka złych i niebezpiecznych poprawek pojawiło się w trakcie prac i będą one poddane pod głosowanie. Np. są poprawki wzywające do indeksacji świadczeń rodzinnych przez okres trzech miesięcy przed sumowaniem okresów pracy, dotyczące zamieszkania lub ubezpieczenia w różnych państwach członkowskich, czy krótszego okresu „eksportu” zasiłków dla bezrobotnych.

Co więcej niektóre poprawki zmierzają do rozmydlenia ważnych zapisów dotyczących firm tzw. „skrzynek pocztowych” czy nadużyć i oszustw w zakresie delegowania pracowników.

Oczywiście EKZZ przesłał do posłów w Parlamencie Europejskim swoje opinie i sugestie ze wskazaniami jak chcielibyśmy, by głosowali.

Państwa poparcie w tej sprawie i wpływ na posłów ze swojego kraju jest bardzo ważne. Chodzi o to, by poparli dokument komisji EMPL i odrzucili poprawki, które ograniczają prawa pracowników mobilnych.

Jesteśmy do Waszej dyspozycji, wszelkich rad i pomocy udziela Lorenzo ( lrepetti@etuc.org)

Dzięki za Wasze wsparcie.

Liina Carr,
EKZZ Secretarz Konfederalna