email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Zapraszamy na zapisy.

Tytuł szkolenia “Rola związków zawodowych w integrowaniu migrantów i uchodźców”.

Termin: 23-25 stycznia 2017 i (przyjazd 22.01. po południu, wyjazd 25.01 po 15:00)

Miejsce: Warszawa 

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI:  18 grudnia 2017r.

Cele szkolenia:

Języki robocze: angielski, polski i portugalski.

Program:

W oddzielnym załączniku.

Miejsce spotkania i noclegu:

Warszawa, Polska

Uczestnicy:

Przedstawiciele i eksperci związkowi zajmujący się sprawami migracji. Członkowie UnionMigrantNet, członkowie komitetu EKZZ ds. migracji i mobilności

Przyjazd przewidziany jest 22 stycznia po południu i wyjazd 25 stycznia po 15:00. Wcześniejsze wyjazdy nie są dopuszczalne!

Mamy maksymalnie 10 miejsc (część jest już zarezerwowana dla OPZZ, CGTP). Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia.  W ramach „odświeżania kadr”  zachęcamy do delegowania młodych działaczy.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 18 grudnia  2017 roku do sekretariatu ETUI Education do (Eva Berger,eberger@etui.org)

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro).  Rezygnacja bez straty może być dokonana na 10 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu  materiały będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.

Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z:

j.polaczek@fzz.org.pl, m.zakrocki@fzz.org.pl

Vera dos Sanos Costa

Dyrektor

ETUI Education