email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Od kilku dni w Budapeszcie mają miejsce wielkie protesty społeczne. Powodem są kwestie niezwykle istotne dla związków zawodowych. Uchwalenie ustawy o „pracy niewolniczej” (jak ochrzcili ją związki zawodowe) oraz radykalne zwiększenie liczby godzin nadliczbowych (do aż 400) może spowodować, że rządząca na Węgrzech partia Fidesz znajdzie się na celowniku wyborców.

Według wielu związkowców cykl 36-miesięcznego rozliczenia godzin nadliczbowych dopasowany do cyklu produkcji przemysłu motoryzacyjnego oznacza, że Węgry stają się powoli narodem wyrobników.

Liderzy związkowi grożą strajkiem generalnym pod warunkiem, że rząd wycofa się z proponowanych zmian do Kodeksu Pracy. Lider Sojuszu Węgierskich Związków Zawodowych (MaSzSz), który zrzesza ok. 350.000 członków zaapelował już do ponad 150 organizacji związkowych o poważną dyskusję nad tym jak wymusić na stronie rządowej wycofanie się ze wspomnianej ustawy, która zakłada zwiększenie wymiaru godzin pracy.

Należy zauważyć, że związki zawodowe zostały całkowicie pominięte przy konsultowaniu zmian legislacyjnych. Niestety, związki zawodowe na Węgrzech są niezwykle słabe, a uzwiązkowienie nie przekracza poziomu 10%. Ponadto, związki są też bardzo podzielone, a z konstytucji Węgier wykreślono prawo do strajku. Wydaje się, że aby rząd uległ konieczne może być przeprowadzenie referendum (potrzebne jest zebranie 200,000 podpisów), które okazało się skuteczne m.in. gdy społeczeństwo węgierskie domagało się wycofania kandydatury Węgier z organizacji igrzysk olimpijskich w 2024 roku. Czy rząd węgierski ulegnie naciskom społecznym? Mamy taką nadzieję.